• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

10 tỷ đồng ngân sách của Cần Thơ được chi cho những lớp học nào ở Mỹ?

Giáo dục 21/10/2018 16:18

(Tổ Quốc)- Kỳ họp HĐND TP. Cần Thơ lần thứ 9 đã thông qua đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP. Cần Thơ ra nước ngoài đào tạo với tổng kinh phí dự kiến là hơn 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Theo Đề án này, trong giai đoạn 2018-2020, dự kiến sẽ có 4 lớp bồi dưỡng (tổng số là 80 cán bộ, công chức, viên chức), mỗi lớp 20 người, sang học tại Trường Đại học California, bang Riverside, Hoa Kỳ, theo các nhóm lĩnh vực: Nhân sự, Giao thông, quy hoạch đô thị và Biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải tổ chức.

Trong thời gian từ năm 2018-2020, các lớp học sẽ học khoảng 14 ngày/lớp. Nguồn kinh phí thực hiện đề án được chi từ nguồn ngân sách thành phố Cần Thơ cân đối hàng năm theo quy định của pháp luật. Riêng đối với viên chức khi tham gia Đề án, kinh phí được thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định.

10 tỷ đồng ngân sách của Cần Thơ được chi cho những lớp học nào ở Mỹ? - Ảnh 1.

Cần Thơ chi 10 tỷ đồng đưa cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng (ảnh: Tiền phong)

Lớp thứ 1 dự kiến thực hiện tháng 11/2018 về lĩnh vực giao thông, quy hoạch đô thị (quản lý đô thị và mô hình đô thị thông minh); Lớp thứ 2 dự kiến thực hiện tháng 4/2019 về lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải; Lớp thứ 3 và Lớp thứ 4 về lĩnh vực nhân sự, tài chính, ngân sách, dịch vụ công và quản lý dịch vụ công, dự kiến Lớp thứ 3 tổ chức vào tháng tháng 9/2019 và Lớp thứ 4 dự kiến thực hiện trong tháng 4/2020.

Đề án được thực hiện nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực tổ chức, kỹ năng điều hành thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố và họi nhập quốc tế.

Việc thực hiện chương trình đào tạo như thế này cũng để tạo tiền đề mở rộng mô hình hợp tác đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài tại Cần Thơ. Các đơn vị, cơ quan rà soát chặt chẽ công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng để cử người tham gia chương trình; các đối tượng tham gia bồi dưỡng đạt điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quỳnh Nga (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ