• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

121 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Giáo dục 13/10/2019 16:38

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010-2020, và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 41 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ngành Giáo dục được phân công thực hiện 2 tiêu chí đối với cấp xã là tiêu chí số 5: Tỷ lệ trường học các cấp có CSVC&TBTH đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí số 14 gồm: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (Phổ thông, bổ túc, trung cấp); một tiêu chí cấp huyện là tiêu chí số 5 (chỉ tiêu 5.3) - Tỷ lệ trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Tính đến 6/2019, tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục để thực hiện Chương trình trong cả giai đoạn 2011-2019 là khoảng 462.791,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm tỷ lệ 10,82%, ngân sách địa phương chiếm tỷ lệ 66,43%; nguồn thu hợp pháp khác chiếm tỷ lệ 22,75%.

Sau 9 năm thực hiện Chương trình, tỷ lệ các xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 chung của cả nước là 52,44% (tăng 39,98% so với năm 2010 và 23,7% so với năm 2015). Nếu so sánh với mục tiêu của Chương trình là đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về CSVC&TBTH thì đến nay mục tiêu này chưa đạt được. Nguyên nhân là do ngân sách hạn hẹp, có địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức.

01

Bộ GDĐT trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân (ảnh: Moet)

Ngoài ra, khi triển khai Chương trình có 2 vấn đề là "diện" và "điểm"; tuy nhiên, hầu hết các địa phương mới chỉ ưu tiên chỉ đạo "điểm" vì vậy mục tiêu "diện" là không đạt. "Các quy định về chuẩn cơ sở vật chất còn chung chung, dẫn đến việc đo lường, đánh giá còn hạn chế, nhiều địa phương còn "nợ" tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị trường học khi xem xét công nhận đạt chuẩn xã nông thông mới" - ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GDĐT) cho biết.

Đối với tiêu chí số 14, ông Hùng Anh cho biết, đây là tiêu chí thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ GDĐT, vì vậy việc chỉ đạo và lồng ghép với các chương trình được thực hiện hiệu quả; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục xóa mù chữ không những đạt được kết quả tốt mà còn được duy trì bền vững ở hầu hết các địa phương.

Tính đến tháng 12/2018 cả nước có 100% các tỉnh/thành phố, 100% đơn vị cấp huyện, 99,9% đơn vị cấp xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tổng số trẻ 6 tuổi huy động được vào lớp 1 đạt trên 99%; kết quả phổ cập giáo dục THCS được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng; tỷ lệ người biết chữ tăng nhanh, nhiều địa phương đã đạt chỉ tiêu xóa mũ chữ. Chất lượng phổ cập giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo được củng cố vững chắc nhờ có sự ra đời và phát triển của hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú.

Trong giai đoạn tới, tiếp tục triển khai Chương trình sau năm 2020, Bộ đặt mục tiêu tăng cường đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; đặc biệt chú trọng đầu tư theo "diện", từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo hướng bền vững trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trong đó, phấn đấu đạt 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đến năm 2025 có ít nhất 30/63 tỉnh/thành phố (gần 50%) đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 80% tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2; phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề.

Để triển khai được những mục tiêu này, Bộ đề nghị các Sở căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch chi tiết, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm ưu tiên, chú trọng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

"Trong quá trình thẩm định công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM đối với các tiêu chí về giáo dục và đào tạo phải tránh hình thức, tránh thành tích. Các Sở GDĐT cần chú trọng chế độ báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, với Bộ để những vướng mắc trong quá trình thực hiện được xử lý kịp thời" - Thứ trưởng Lê Hải An chỉ đạo.

Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của của Bộ GDĐT nghiên cứu, chủ động đề xuất, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo theo hướng tăng cường định lượng cho giai đoạn sau 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác chỉ đạo và thực hiện.

Nhân dịp này, Bộ GDĐT cũng đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 41 tập thể và 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiMTQGXDNTM giai đoạn 2010-2020.

P.A

NỔI BẬT TRANG CHỦ