• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

2.000 tỷ đồng dành cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kinh tế 18/10/2016 11:30

(Tổ Quốc) -Đối tượng được nhận sự hỗ trợ của Quỹ gồm những DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư lấy ý kiến rộng rãi. 

(Nguồn: Internet)

Theo đó, về địa vị pháp lý, Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trên phạm vi cả nước. Quỹ là đơn vị sự nghiệp kinh tế tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước. Quỹ có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, chi nhánh, văn phòng đại diện ở một số địa phương khác.Quỹ có chức năng cho vay, bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị bền vững, hình thành cụm liên kết ngành trên phạm vi toàn quốc.Về đối tượng được nhận sự hỗ trợ của Quỹ, những DNNVV có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, những DNNVV gặp khó khăn thuộc đối tượng được Nhà nước quyết định hỗ trợ ổn định khẩn cấp, hỗ trợ tái cấu trúc sẽ được cho vay, bảo lãnh vay vốn, gọi vốn cộng đồng. 

Ngoài ra, những DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư khởi nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam…cũng là đối tượng được Quỹ đầu tư. Theo dự thảo quyết định này, nguồn vốn của Quỹ gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn huy động từ nguồn (như vốn vay của các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, tiết kiệm bưu điện, Quỹ Bảo hiểm xã hội), vốn nhận ủy thác cấp phát, ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư, hợp vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn đóng góp tự nguyện không hoàn trả của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ.Trong đó, vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có Quyết định thành lập. Về hình thức hỗ trợ DNNVV, có hai hình thức hỗ trợ gồm cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp (thông qua các ngân hàng thương mại được Quỹ lựa chọn nhận vốn để thực hiện cho vay các DNNVV theo các quy định, điều kiện, tiêu chí do Quỹ ban hành).

Hà Giang (T/h)

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ