Nếu lạm dụng Ritalin sẽ là thuốc gây nghiện loại II
18:00
(Tổ Quốc) -Về cấu trúc hóa học, Ritalin rất giống với Cocaine và có các dấu hiệu đặc trưng của các chất kích thích. Nhưng nếu lạm dụng, dùng sai mục đích thì sẽ bị liệt vào thuốc gây nghiện loại II
TIN MỚI NHẤT
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm