Bộ VHTTDL cho ý kiến Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Sam
Thứ Năm, ngày 24/03/2016 - 14:35

(Tổ Quốc)- Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 926 gửi UBND An Giang, cho ý kiến về Báo cáo Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ VHTTDL cho ý kiến Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Sam - ảnh 1Miếu Bà Chúa Xứ (Nguồn: internet)

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh An Giang nghiên cứu bổ sung một số nội dung của dự thảo Báo cáo theo đúng với Khung nội dung Báo cáo tổng hợp của Dự án Quy hoạch này tại Đề cương, Nhiệm vụ đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 3909/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể ở một số mục như: Các phương án phát triển, Luận chứng các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu và lựa chọn Phương án, Dự báo tác động đến phát triển kinh tế - xã hội tại Mục “II. Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch”; Bổ sung nội dung “Xúc tiến quảng bá khu du lịch” tại Mục “III. Định hướng phát triển du lịch”; bổ sung đề xuất 3 phương án định hướng phát triển không gian du lịch, phân tích ưu nhược điểm của từng phương án và lựa chọn phương án phát triển tại Mục “IV. Tổ chức không gian hoạt động khu du lịch”; bổ sung Định hướng bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, trọng điểm là di tích quốc gia đặc biệt Miếu Bà Chúa Xứ tại Mục “V. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật khu du lịch”; bổ sung các mục: Nhu cầu sử dụng đất và Tính toán hiệu quả kinh tế - xã hội tại Mục “VI. Đầu tư phát triển du lịch và hiệu quả kinh tế”; bổ sung các nhóm giải pháp: Giải pháp bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, trọng điểm là di tích quốc gia đặc biệt Miếu Bà Chúa Xứ; Giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; Giải pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng tại Mục “I. Giải pháp thực hiện quy hoạch; bổ sung đánh giá các tài nguyên du lịch ở khu vực phụ cận như: Trà Sư, Núi cấm, làng Châu Giang, Búng Bình Thiên, cảnh quan mộng lúa và cây thốt nốt ở Tịnh Biên, Tri Tôn…,nhất là những địa điểm thuộc khu vực biên giới giáp ranh với Campuchia, đánh giá khả năng liên kết phát triển du lịch với các nước ASEAN tại Mục “2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên” (trang 19-21 của dự thảo)…

Đối với Mục “III. Hiện trạng phát triển du lịch”: Đề nghị xem xét lại việc sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành như “tổng doanh thu du lịch” và thay thế bằng “tổng thu từ khách du lịch” để thống nhất trong cả nước; bổ sung làm rõ hiện trạng thị trường khách du lịch hiện nay của Núi Sam…

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND tỉnh An Giang nghiên cứu làm rõ và bổ sung một số nội dung tại các mục về tác động đến môi trường tự nhiên; giải pháp thực hiện quy hoạch và mô hình quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam theo quy định của Luật Du lịch và Dự thảo Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang để đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý của việc phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam bền vững và theo đúng yêu cầu của Nhiệm vụ, Đề cương được duyệt.

T.Thủy-CN

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại