Đề nghị bảo vệ di tích Lũy Pháo Đài khi đầu tư du lịch
Thứ Bảy, ngày 19/03/2016 - 12:46

(Tổ Quốc)- Bộ VHTTDL đã có công văn số 857 đề nghị tỉnh Tiền Giang khoanh vùng bảo vệ di tích Lũy Pháo Đài trong quá trình xây dựng Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại đây.

Đề nghị bảo vệ di tích Lũy Pháo Đài khi đầu tư du lịch - ảnh 1

Di tích lũy pháo đài được Bộ VHTTDL công nhận di tích cấp quốc gia năm 1987 (ảnh: interrnet)

Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã gửi hai công văn số 1244 (năm 2015) và 133 (năm 2016) cho Bộ VHTTDL đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại di tích Lũy Pháo Đài (xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông). Dự án này có vi trí nằm trong khu vực bảo vệ I, II và III của khu di tích.

Tuy nhiên, Dự án này chưa làm rõ phương án tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Bộ VHTTDL đề nghị tỉnh Tiền Giang lập hoặc hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án tu bổ, tôn tạo đối với các di tích gốc trình Bộ xem xét.

Vị trí xây dựng các công trình dịch vụ nghỉ dưỡng cũng cần nằm ngoài khu vực bảo vệ của di tích. Nghiên cứu, lựa chọn xây dựng các công trình này tại phần đất phía Đông di tích Lũy Pháo Đài (giáp với sông Cửa Tiếu và kênh Vàm Khém). Hồ sơ Dự án cần làm rõ quy mô xây dựng các công trình (diện tích mặt bằng, chiều cao...), bổ sung ảnh hiện trạng khu vực xây dựng.

Ngoài ra, do di tích Lũy Pháo Đài được xếp hạng từ năm 1987, biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích được làm vào thời điêm đó chưa chính xác, vì vậy, Bộ VHTTDL tỉnh Tiềng Giang tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ và khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BVHTTDL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thẳng cảnh.

T. Dung-CN

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại