Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ đặc thù
Thứ Năm, ngày 07/04/2016 - 14:01

Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm văn hóa, Trung tâm Thông tin triển lãm hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh.


Đội tuyên truyền lưu động được hưởng chế độ đặc thù - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động được quy định như sau: Số buổi hoạt động trong năm đối với cấp tỉnh từ 120 đến 140 buổi, cấp huyện từ 100 đến 120 buổi; Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện đều từ 1 đến 2 cuộc/năm; Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở từ 1 đến 2 lớp/năm…

Thông tư cũng nêu rõ, nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động là nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

Về nội dung chi, mức chi đặc thù (chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn) của Đội Tuyên truyền lưu động, Thông tư nêu rõ: Mức chi cụ thể tại từng địa phương có thể thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Thông tư này. Mức thấp hơn không quá 20% khung bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập quy định dưới đây: Đối với luyện tập chương trình mới thì mức bồi dưỡng cho 1 buổi tập chương trình mới là 60.000 đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động: Đối với vai chính là 100.000 đồng/người cho một buổi biểu diễn. Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã quyết định; mức bồi dưỡng 1 buổi biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác là 80.000 đồng/người.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2016.

Khánh Linh

(Nguồn: chinhphu.vn)


 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại