Trình UNESCO Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ”
Thứ Bảy, ngày 19/03/2016 - 15:51
Sau 4 năm Hát Xoan Phú Thọ được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, năm 2015, Việt Nam đã gửi Báo cáo quốc gia về tình hình bảo tồn Hát Xoan Phú Thọ theo quy định. Báo cáo đã được Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO đánh giá tốt tại kỳ họp thứ 10 diễn ra tại Namibia vào tháng 11-12/2015. Theo đề nghị của Việt Nam tại Báo cáo về việc chuyển Hát Xoan Phú Thọ từ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Ủy ban đã ra Quyết định số 10.COM.19 ngày 04/12/2015 về việc Việt Nam có thể xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại để Ủy ban xem xét vào kỳ họp năm 2017.
Trình UNESCO Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ” - ảnh 1
Hát Xoan Phú Thọ (Ảnh: Internet)

Thực hiện Quyết định 10.COM.19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ, đảm bảo thể hiện đầy đủ giá trị của di sản và chứng minh di sản không còn trong tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO đối với di sản đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ đã được sửa chữa, hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định và kết luận của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ và phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2016.
Hát Xoan Phú Thọ chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp từ ngày 24/11/2011. Theo đúng kỳ hạn của UNESCO, sau 04 năm được ghi danh các quốc gia thành viên phải có báo cáo về tình trạng di sản trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Hiện tại đa số các quốc gia thành viên của Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể cũng đã ủng hộ Việt Nam chuyển thẳng Hát Xoan Phú Thọ sang danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

T.Thủy-CN

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại