Bộ Chính trị phân công chức danh Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Theo Quyết định, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.
Thứ Tư, ngày 07/09/2016 - 15:05
Bộ Chính trị phân công chức danh Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - ảnh 1

Toàn cảnh buổi lễ

Sáng 7/9, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội đồng lý luận Trung ương có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối chính sách của Đảng về chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước, lý luận chính trị phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất. Đồng thời, kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình đề tài nghiên cứu khoa học khác để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Nghiên cứu đề xuất những luận cứ về lý luận, đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối quan điểm của Đảng. Giữ mối quan hệ với cơ quan nghiên cứu lý luận của các Đảng Cộng sản và Đảng cầm quyền trên thế giới.

Theo Quyết định, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Phát biểu tại lễ công bố, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: thực tiễn phát triển của đất nước 30 năm qua đã chứng tỏ và khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của đất nước. Trong đó, công tác lý luận của Đảng và các hoạt động tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận của đội ngũ cán bộ lý luận, đội ngũ trí thức khoa học đã có những đóng góp xứng đáng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu: Hội đồng lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng nhằm nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện phát triển đường lối chính sách của Đảng; Thực hiện tốt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lý luận chính trị.

“Hoạt động nghiên cứu lý luận của Hội đồng phải thường xuyên gắn với thực tiễn, với hoạt động của các cơ quan, bộ ngành, của các địa phương, đơn vị. Hội đồng, các tiểu ban và các thành viên Hội đồng phải có chương trình kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn thật sự khoa học và thiết thực về những vấn đề liên quan, nhất là những mô hình mới, những vấn đề mới, những vấn đề đang có nhận thức và quan điểm khác nhau”, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ./.

 

Theo VOV

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm