Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo liên quan tới cơ chế tự chủ tài chính
(Tổ Quốc) -Bộ Công an vừa lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong công an nhân dân (CAND).
Thái Linh - / Thứ Hai, ngày 09/10/2017 - 19:53

Theo đó, thông tư quy định biện pháp thi hành cơ chế tự chủ tài chính đối với nguồn tài chính, sử dụng nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính của hoạt động kinh tế tại đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND, gồm: Đơn vị xuất bản, báo chí, điện ảnh, nghệ thuật, phát thanh, truyền hình, các trung tâm thể dục, thể thao và in nghiệp vụ; Đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, ứng dụng khoa học công nghệ và giám định, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học; Đơn vị dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe; đào tạo ngoại ngữ, tin học và liên kết đào tạo; Cơ sở y tế, nhà khách, nhà nghỉ dưỡng...

Dự thảo quy định đơn vị sự nghiệp công lập có những quyền sau đây: Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi từ hoạt động sự nghiệp; Tham gia đấu thầu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao; Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị cũng được chủ động sử dụng nguồn tài chính, tài sản, tổ chức sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán bộ, lao động hợp đồng theo phân cấp để hoạt động có hiệu quả, tăng nguồn thu, tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động…

Đơn vị sự nghiệp công lập loại I, loại II tự bảo đảm toàn bộ tiền lương cấp bậc hàm, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ biên chế Công an; lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp đối với lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo dự thảo, khi đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đủ các điều kiện, nội dung, yêu cầu để vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động xây dựng quỹ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động như quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ…

Đơn vị sự nghiệp công lập loại III, loại IV thực hiện chi tiền lương theo lương cấp bậc hàm, lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương đối với người lao động theo quy định của pháp luật…

Còn về chi bổ sung thu nhập cho người lao động, dự thảo cho biết sẽ được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác.

Trong đó, hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị./.


Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817