Bộ TT&TT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
(Tổ Quốc) - Ngày 24/8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1481/QĐ-BTTTT phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Thứ Bảy, ngày 27/08/2016 - 13:50

Theo đó, Bộ trưởng là người lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

Bộ trưởng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Báo chí; Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án về phát triển ngành TT&TT; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng; Lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm và các công tác khác do Chính phủ giao.

Các đơn vị trực tiếp chịu sự theo dõi và chỉ đạo của Bộ trưởng là Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Thi đua khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược TT&TT.  Đồng thời, Bộ trưởng cũng theo dõi các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Bộ trưởng là thành viên của nhiều Ban chỉ đạo như Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  Ban Chỉ đạo Phòng và chống tham nhũng Trung ương;  Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia; Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình Việt Nam; Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện ;  Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin....

5 Thứ trưởng sẽ chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc và phối hợp với các Thứ trưởng khác khi cần thiết; trường hợp không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng sẽ phụ trách các lĩnh vực: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn chất lượng; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Bưu chính và chuyển phát; Nội chính; An ninh - Quốc phòng, Quân sự của Bộ; Các Dự án về lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát.

Ông là người trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Dự án nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng tại Việt Nam; Cục công tác phía Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Văn phòng Bộ (bao gồm Đại diện văn phòng Bộ tại Miền Trung-Tây Nguyên).

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng còn theo dõi các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh; Theo dõi Hội Tem Việt Nam, Chi hội luật gia Bưu điện.

Ông là thành viên các Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMT Quốc gia; Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;  Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;  Ban soạn thảo Luật Quốc phòng...; Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương;  Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia;  Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh...

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (bao gồm Công nghiệp CNTT; An toàn thông tin; Ứng dụng CNTT); Điện tử; Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông; Hội nhập kinh tế quốc tế; Các Dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử.

Các đơn vị được Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo gồm có: Vụ Công nghệ thông tin; Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Ông sẽ phụ trách theo dõi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hoà Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh; các Hội, Hiệp hội: Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT, Hiệp hội doanh nghiệp điện tử, tin học Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế;  Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế Hải quan một cửa quốc gia;  Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;  Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Ban Chỉ đạo Trang tin điện tử của Chính phủ...; là Thành viên Uỷ ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế; Uỷ ban Quốc gia APEC 2017....

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính của Bộ; Định mức kinh tế - kỹ thuật, thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành thông tin và truyền thông; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp.

Ông sẽ theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Bưu điện Trung ương; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Theo dõi các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

 Thứ trưởng Phạm Hồng Hải là thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền;  Ban Chỉ đạo phòng, chống mua bán người của Chính phủ;  Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP);  Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”...

Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Công tác Đảng, Đoàn thể; Các Dự án về lĩnh vực Viễn thông, Internet, Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện.

Các đơn vị mà Thứ trưởng Phan Tâm trực tiếp theo dõi và chỉ đạo là Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Internet Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ông cũng được phân công theo dõi hoạt động của các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Phú Yên và các Hội, Hiệp hội: Hội Vô tuyến điện tử, Hiệp hội Internet Việt Nam.

Ông là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Đề án “Số hóa truyền hình Việt Nam”; Ban Chỉ đạo Đề án “Triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam”;  Trưởng ban Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia; Phó Chủ tịch Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện và là thành viên Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo sẽ giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực Báo chí; Phụ trách các lĩnh vực: Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; Bản quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí, xuất bản; Các Dự án thuộc lĩnh vực Báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

Ông là người quản lý hoạt động thông tin báo chí, xuất bản của Bộ và theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Vụ Thông tin cơ sở; Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế; Báo Bưu điện Việt Nam; Báo điện tử VietNamNet; Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo sẽ theo dõi hoạt động của các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp; cùng các Hội, Hiệp hội: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Bưu chính Viễn thông.

Ông tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (thành viên Bộ phận giúp việc);  Ban Chỉ đạo Đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (BCĐ94);  Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Ban Chỉ đạo Ngày Sách Việt Nam; Ban Chỉ đạo về Nhân quyền;  Ban Chỉ đạo Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”...; Là thành viên Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Uỷ ban Quốc gia Phòng, chống tội phạm; Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia; Phó chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia...

VNN

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817