Chậm lương, cán bộ có trình độ một số 'siêu' ban quản lý Hà Nội 'nhảy' việc
(Tổ Quốc) -Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của 5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của TP.
Thứ Ba, ngày 10/10/2017 - 12:34

Được biết, 5 Ban gồm: Ban Quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án văn hóa xã hội, Ban Quản lý dự án cấp nước, thoát nước và môi trường. Các Ban này được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng 26 ban quản lý dự án – tiền thân trực thuộc TP và trực thuộc các sở ngành.

Báo cáo cho hay, tổng số cán bộ của 5 Ban trên có tới gần 1.000 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng.

Chậm lương, cán bộ có trình độ một số 'siêu' ban quản lý Hà Nội 'nhảy' việc - ảnh 1 Hà Nội sáp nhập 26 Ban quản lý dự án thành 5 "siêu ban". Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Sau gần 8 tháng kể từ ngày thành lập, các Ban quản lý chuyên ngành đã cơ bản sắp xếp xong tổ chức nhân sự, bắt đầu đi vào hoạt động bài bản. Nhưng các Ban Quản lý dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

Đáng lưu ý, một số Ban Quản lý dự án chưa đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017, phải trình UBND TP ứng trước ngân sách. Các Ban quản lý dự án hiện mới chỉ được cơ quan Kho bạc tạm ứng kinh phí tối thiểu cho hoạt động của đơn vị do chưa được cấp trên của chủ đầu tư phê duyệt dự toán. Một số Ban quản lý đã có một só viên chức, hợp đồng có trình độ, kinh nghiệm chuyển công tác.

Việc giải ngân tại các Ban Quản lý còn chậm với hơn 1.600 tỷ, chiếm 25% tổng số vốn cần phải giải ngân, giải phóng mặt bằng còn chậm.

Báo cáo Giám sát chỉ ra rằng, việc thành lập các siêu ban trên cơ sở sáp nhập bộ máy tổ chức từ nhiều cơ quan khác nhau, cần một khoảng thời gian nhất định để ổn định tổ chức. Số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai. TP cũng chưa kịp thời hướng dẫn, quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trong quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý của Ban quản lý.

Công tác quản lý hồ sơ dự án các chủ đầu tư trước đây chưa đảm bảo chặt chẽ, tính trách nhiệm trong công tác bàn giao của từng đơn vị chưa đồng đều; tính chuyên nghiệp của các Ban quản lý, trình độ cán bộ tham mưu chưa đồng đều…

Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội kiến nghị các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị, xây dựng bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Từ đó, các ban đảm bảo nguồn thu để tự chủ kinh phí đáp ứng chi trả lương cho cán bộ, người lao động.

UBND TP chỉ đạo Sở Kế hoạch, Đầu tư phát huy vai trờ cơ quan tham mưu, thành lập các nhóm chuyên gia, tổ công tác chủ động, tích cực tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các dự án theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo TP chỉ đạo giải quyết, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA chậm tiến độ thực hiện và giải ngân./.

Thái Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817