Chính phủ đặt mục tiêu tinh giản 10% biên chế
Thứ Bảy, ngày 07/11/2015 - 00:47

(Toquoc)-Chính phủ vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 đến nay trong lĩnh vực nội vụ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, Đến 25/9/2015, theo kết quả thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế, đã có 8 bộ, ngành và 13 địa phương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, với số lượng tinh giản biên chế là 1.307 người.

Trong đó: 1.118 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 185 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 1 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học, 2 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về quản lý biên chế, nhưng vẫn còn một số địa phương tự quyết định tăng biên chế không đúng thẩm quyền và sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế công chức được giao.

Tuy vậy, "đến nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xử lý các sai phạm này”, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình thừa nhận.

Chính phủ đặt mục tiêu tinh giản 10% biên chế  - ảnh 1
Chính phủ đặt mục tiêu tinh giản 10% biên chế

Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ, để tạo nguồn cho thực hiện điều chỉnh tiền lương các năm sau thì cần phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong thời gian tới, Bộ sẽ rà soát, bỏ các tổ chức trung gian trong cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ; bỏ cấp phòng trong vụ thuộc bộ, phòng trong vụ thuộc tổng cục.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chỉ bổ nhiệm cấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tới đây, các bộ, ngành, địa phương chỉ tuyển dụng mới vào công vụ không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi và thôi việc theo quy định của pháp luật.

Hàng năm giảm 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong 7 năm tới (2015-2021), phải tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, tối thiểu 10% biên chế của các bộ, ngành, địa phương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp./.

T.Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm