Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân
(Tổ Quốc) - Tối 7/11, Lễ phát động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Thứ Hai, ngày 07/11/2016 - 23:13

Lễ phát động do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương và các ngành chức năng tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đến dự buổi lễ.

Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân - ảnh 1

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ phát động "Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam".

 

 Cũng tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 1846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/11 hàng năm là "Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam Việt Nam".

Việc xác lập "Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam Việt Nam" nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo sức lan tỏa sâu, rộng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Theo Thủ tướng, những nguyên tắc cơ bản, hay giá trị của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam- nền tảng, sức sống của văn hóa doanh nghiệp bao gồm: Liêm chính, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy hay trách nhiệm với môi trường …“Chừng nào xã hội, khách hàng còn tin vào những giá trị và nguyên tắc này của một doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó còn có cơ hội phát triển lớn mạnh”, Thủ tướng nhận định. 

Cho rằng, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh lành mạnh tiên tiến, phù hợp với các xu thế của thời đại chính là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất để hòa nhập, hội nhập khu vực và thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chúng ta phải khuyến khích áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức trong làm ăn kinh tế, khuyến khích cạnh tranh làn mạnh, phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững.

Thủ tướng phân tích, khi nói đến văn hóa doanh nghiệp là các hành vi ứng xử với khách hàng, cộng đồng, cách giao tiếp với đối tác, với xã hội. Văn hóa doanh nghiệp có các giá trị cốt lõi không tách rời khỏi tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh, lợi thế thương mại và bản sắc Việt Nam trên sân chơi toàn cầu hóa thế kỷ 21. Đó phải là một phần nhiệm vụ của Chính phủ kiến tạo, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đó phải là một phần không thể tách rời trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” với 5 nội dung xoay quanh các vấn đề: Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Làm lành mạnh môi trường kinh doanh và nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho người lao động.

Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân - ảnh 2
Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh "Văn hóa doanh nghiệp là “yếu tố vàng” quyết định sự thành công của doanh nghiệp"

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTW Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Bộ VHTTDL đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Đây là một trong các nhiệm vụ ưu tiên nằm trong chuỗi kế hoạch lâu dài của Bộ thực hiện nhiệm vụ “ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức trong xã hội hiện nay” mà Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra. Bên cạnh đó, ngành đang có những hoạt động thiết thực đẩy mạnh xây dựng đạo đức trong gia đình, đạo đức trong học sinh, sinh viên, đạo đức trong hoạt động thể thao, trong phát triển du lịch, trong các cơ quan, công sở.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, đạo đức kinh doanh là sự nghiệp khó khăn, lâu dài, cần được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các Ban, Bộ, Ngành, đoaàn thể và nhân dân, nhưng trước hết đòi hỏ sự nỗ lực tự thân rất lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ tích cực và luôn đồng hành với các doanh nghiệp phấn đấu vì mục tiêu chung.

Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân - ảnh 3Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ VHTTDL chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội phát triển VHDN Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân - ảnh 4Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội phát triển VHDN Việt Nam và Hiệp hội phụ nữ doanh nhân Việt Nam.
Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân - ảnh 5Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các hiệp hội tại lễ ký kết.
Cũng tại lễ phát động, Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm khuyến khích việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”./.

Tin Hồng Hà

Ảnh: Nam Nguyễn

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm