Chủ tịch nước Việt Nam sẽ được bầu cử như thế nào?
Thứ Ba, ngày 08/03/2016 - 21:41
(Tổ Quốc) - Nhằm giúp nhân dân tìm hiểu rõ hơn về bầu cử Quốc hội, Báo điện tử Tổ Quốc lần lượt giới thiệu quy trình bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu quy trình bầu cử chức vụ Chủ tịch nước.
 
Điều 31, Nội quy Kỳ họp Quốc hội (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015). Chủ tịch nước là chức vụ được bầu sau khi Quốc hội khóa mới ra đời. Năm 2016, người dân cả nước sẽ bầu ra Quốc hội khóa 14. Từ đó Quốc hội khóa 14 sẽ bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Trình tự bầu Chủ tịch nước như sau:


1. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

2. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch nước; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

3. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội; trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử.

5. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

6. Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu.

7. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết.

9. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

10. Chủ tịch nước tuyên thệ.
Tổ Quốc
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm