Chuyển tài liệu bí mật của nhà nước sẽ có mạng bưu chính riêng
(Tổ Quốc) -Thủ tướng vừa ban hành Quyết định về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
Thứ Tư, ngày 28/12/2016 - 06:51

Theo đó, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật nhà nước.

Mạng bưu chính này vận hành theo các nguyên tắc bảo đảm bí mật nhà nước; bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh.

Chuyển tài liệu bí mật của nhà nước sẽ có mạng bưu chính riêng - ảnh 1 Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước là mạng bưu chính do Nhà nước giao cho Cục Bưu điện Trung ương xây dựng, quản lý, khai thác được kết nối với mạng bưu chính công cộng tại các địa phương mà Cục Bưu điện Trung ương chưa có cơ sở khai thác, điểm phục vụ bưu chính để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính cho các đối tượng phục vụ.

Đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương bao gồm: Các cơ quan Đảng; các cơ quan Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phải bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết./.

Thái Linh

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm