Công tác bầu cử đang 'chạy' đúng tiến độ
Thứ Ba, ngày 08/03/2016 - 17:27
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đến thời điểm này đã được các cơ quan Trung ương và địa phương triển khai đúng tiến độ và chất lượng.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký Thông báo số 124/TB-VPHĐBCQG, thông báo ý kiến kết luận tại phiên họp thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Thông báo nêu rõ: Ngày 3/3/2016, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành họp phiên thứ ba để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo về dự thảo Nghị quyết số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước và tờ trình về nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại địa phương, nghe ý kiến thảo luận của các vị thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia có ý kiến như sau:

Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến thời điểm này đã được các cơ quan Trung ương và địa phương triển khai đúng tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến ngày bầu không còn nhiều, khối lượng công việc lớn. Để bảo đảm cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, các ngành, các cấp, các địa phương cần khẩn trương tập trung làm tốt một số công việc sau:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần tiếp tục tăng cường việc tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan ở Ttrung ương giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; phối hợp với các Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia nắm chắc tình hình triển khai ở các địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử (Điều 45, Điều 52 và Điều 54 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 01/02/2016 giữa UBTVQH, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN).

- Các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương triển khai cụ thể từng việc, trong từng khâu của công tác chuẩn bị bầu cử, không để sai sót trong quá trình triển khai, nhất là công tác nhân sự.

- Cần có văn bản hướng dẫn rõ về thẩm quyền, trách nhiệm và công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong việc thẩm tra, xem xét về người ứng cử, tổ chức tiếp nhận, rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử để bảo đảm đúng tiêu chuẩn đại biểu theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở từng cấp; thành lập Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Ngay sau phiên họp này, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương phát hành văn bản hướng dẫn vướng mắc của địa phương về điều kiện, tiêu chuẩn của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (trong Hướng dẫn số 38 HD/BTCTW ngày 31/01/2016) để bảo đảm công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân đúng thời gian quy định của Luật Bầu cử.

- Tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị các cơ quan ở Trung ương và địa phương trong thời gian tới cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công. Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử nếu có vướng mắc phát sinh, các ngành, các địa phương cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia để kịp thời giải quyết.

(Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm