Công ty bột giặt Lix rút tờ trình thoái vốn tại Xalivico do đánh máy nhầm
(Tổ Quốc) -Công ty cổ phần bột giặt Lix đã rút lại tờ trình thoái vốn khỏi Công ty TNHH Xalivico khỏi tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do bị đánh máy... nhầm.
Thứ Hai, ngày 17/04/2017 - 08:01

Theo kế hoạch đại hội đồng cổ đông được Lix công bố có 8 nội dung bao gồm báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi cổ tức năm 2016, kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2017, thoái vốn tại Công ty TNHH Xalivico, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017, thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thế nhưng sau đó một ngày, Lix công bố giữ lại 7 nội dung và bỏ nội dung thoái vốn tại Xalivico.

(Nguồn: Thanhniên)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm