Đại hội XII: Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”
Thứ Sáu, ngày 22/01/2016 - 13:43

(Toquoc)-Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/1, các đại biêu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 thảo luận tại hội trường về các văn kiện của Đại hội. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là bảo vệ Tổ quốc và đường lối đối ngoại trong tình hình mới.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong bài tham luận đã nhận đình tình hình trong những năm tới: Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc. Đặc biệt, khu vực châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tiếp tục phát triển năng động nhưng đây cũng là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa các nước lớn.

Đại hội XII: Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” - ảnh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu (ảnh: T.Xuân)

Tuy nhiên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhìn nhận, trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp vừa đấu tranh, “chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình biển Đông có những khó khăn, thách thức mới”.

Trong bối cảnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân  ta có sự phát triển mới, yêu cầu cao, đan xen cả thời cơ thuận lợi và thách thức, khó khăn. Do vậy, trong thời gian tới, Quân đội tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, thực hiện bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

“Xây dựng nền quốc phòng gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Cụ thể, đó là nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe doạ bất cứ quốc gia nào.

“Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu nhóm giải pháp thứ ba.

Cuối cùng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề cập đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp xung quanh việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội.

Nhận thức rõ ràng về lợi ích dân tộc, quốc gia

Trong tham luận về công tác đối ngoại của Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã chủ động mở rộng tăng cường với các chính Đảng trên thế giới (gồm 228 chính Đảng ở 112 nước. Triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, Tổng Bí thư và lãnh đạo đã có nhiều chuyến thăm đến nhiều nước, mang tầm chiến lược trong việc triển khai đường lối đối ngoại.

Đại hội XII: Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” - ảnh 2
Ông Hoàng Bình Quân: “Sự khác biệt về ý thức hệ không còn là cản trở đáng ngại. Các đảng chính giới các nước ngày càng hiểu chúng ta hơn. Mong muốn hợp tác, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam” (ảnh: Đức Anh)

Theo ông Hoàng Bình Quân: “Sự khác biệt về ý thức hệ không còn là cản trở đáng ngại. Các đảng chính giới các nước ngày càng hiểu chúng ta hơn. Mong muốn hợp tác, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam”. Và “thực tế đối ngoại chỉ ra rằng chúng ta phải tích cực hơn nữa chủ động, dự báo tốt hơn nữa để không bị động trong mọi tình huống”.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn, sẽ thúc đẩy mở rộng hợp tác giao lưu tới các ngành, cấp, tiếp xúc đối ngoại giao lưu tới tận cơ sở và người dân. Do vậy, đòi hỏi phải có nhận thức mới về công tác đối ngoại. Trong đó, cần nhận thức rõ ràng về lợi ích tổng thể của quốc gia- dân tộc, giữ môi trường hòa bình, kiên trì giữ vững độc lập chủ  quyền... để làm cơ sở trong xử lý các vấn đề đối ngoại.

Đề xuất một số biện pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại trong tình hình mới, Trưởng ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị cần làm rõ hơn trách nhiệm và nội dung lãnh đạo công tác đối ngoại của các cấp ủy, các cấp, các ngành, các địa phương; triển khai mạnh mẽ chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chống lãng phí, tăng cường sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch chống phá ta.

Đối ngoại phải độc lập, tự chủ

Trả lời báo chí bên hành lang Đại hội XII của Đảng sáng 22/1, liên quan tới đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói: “Tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp có nhiều yếu tố, đương nhiên có yếu tố các nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng dẫn đến tình hình cọ xát về lợi ích, trong đó có lợi ích an ninh, lợi ích kinh tế. Nếu các nước không giữ được độc lập, tự chủ và phát huy được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ mà nghiêng bên này hay nghiêng bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Chính vì vậy, Đại hội XII của Đảng đặt ra là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ. Có nghĩa ta quan hệ với tất cả các nước.

Trong 5 năm vừa qua Việt Nam đã xây dựng được khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn quan trọng nhất trên thế giới. Điều đó thể hiện chúng ta có chính sách đúng đắn và vị thế Việt Nam ngày càng tăng nên các nước mới thiết lập quan hệ với ta.

Đến nay ta thiết lập được 15 Đối tác chiến lược và 10 Đối tác toàn diện. Nếu chỉ nhìn một lợi ích cụ thể với đối tác này kia mang lại thì khó. Nhưng nhìn chung về chính sách đối ngoại của một đất nước, nếu chúng ta xây dựng được nhiều bạn và bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự quốc phòng - an ninh, mở rộng thương mại kinh tế... thì sẽ tổng hoà tạo môi trường quan hệ với các nước”.

 

T.Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm