Hỗ trợ quy hoạch đô thị xanh tại Thái Nguyên, Kiên Giang
Thứ Năm, ngày 02/06/2016 - 10:59

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Dự án trên được thực hiện ở đô thị Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với hạn mức vốn là 7,15 triệu USD.

Hỗ trợ quy hoạch đô thị xanh tại Thái Nguyên, Kiên Giang  - ảnh 1

Quy hoạch đô thị Việt Nam: Thiếu tiêu chí Xanh (Ảnh: dothi.net)

Dự án sẽ đóng góp thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực quy hoạch đô thị xanh; đánh giá, nghiên cứu tổng thể quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị tại Việt Nam; xây dựng bộ chỉ số đánh giá đô thị xanh; phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch đô thị xanh và hoàn thiện khung pháp lý về quy hoạch đô thị xanh cho Việt Nam.

Dự án cũng xây dựng mô hình thí điểm hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch đô thị xanh cho đô thị Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản dự án.

Chính phủ

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm