Hoạt động Khoa học công nghệ góp phần giúp Bộ VHTTVDL ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý
(Tổ Quốc) -Sáng nay (8/12), Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2015. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên. 
Thế Công - Minh Khánh - / Thứ Năm, ngày 08/12/2016 - 14:30

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Bộ cơ bản đã bám sát, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành. Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đã được chú trọng. Hoạt động khoa học và công nghệ đã thực hiện đồng thời cả ba hướng nghiên cứu đó là: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chính sách và nghiên cứu ứng dụng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động Khoa học công nghệ góp phần giúp Bộ VHTTVDL ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng những kết quả to lớn mà công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã đạt được.

Năm năm qua, đã có hai đề tài cấp Nhà nước, một chương trình nghiên cứu theo nghị định thư, ba chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ, 118 đề tài độc lập cấp Bộ và hơn 1.000 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu. Hiện nay, nguồn nhân lực tham gia công tác nghiên cứu khoa học công nghệ có tất cả 6 GS.TS, 66 PGS.TS và gần 2.000 Tiến sỹ, Thạc sỹ. Trong số đó, nhiều đề tài chất lượng cao tiêu biểu như: “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc, bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc góp phần thúc đẩy phát triển du lịch” thuộc lĩnh vực văn hoá, “Nghiên cứu các chế phẩm, thuốc chữa trị chấn thương, phục hồi thể lực cho vận động viên” thuộc lĩnh vực thể dục thể thao, “Xây dựng và phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam” lĩnh vực Du lịch…

Hoạt động Khoa học công nghệ góp phần giúp Bộ VHTTVDL ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cũng đã tới dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng những kết quả to lớn mà công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã đạt được. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng không chỉ riêng ngành khoa học công nghệ mà còn với cả Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Đánh giá cao bản báo cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả và nhìn nhận thẳng thắn vào hạn chế, tồn tại, Bộ trưởng khẳng định, dựa trên những kết quả thực tiễn thì việc nghiên cứu khoa học công nghệ đã góp phần tạo cơ sở lý luận khoa học để Bộ ban hành các cơ chế chính sách hợp lý, các đề tài cũng đã hỗ trợ cho công tác đào tạo, nghiên cứu rất thiết thực.

Hoạt động Khoa học công nghệ góp phần giúp Bộ VHTTVDL ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý - ảnh 3Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng bằng khen cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, đội ngũ cán bộ nghiên cứu cần phải xác định khoa học công nghệ được coi là nền tảng để phát triển đất nước, là một trong những lĩnh vực được Nhà nước xem là quốc sách. Chính vì vậy trong thời gian tới, đội ngũ tham gia hoạt động nghiên cứu cần khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua. Trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý cần có nhiều hơn nữa đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước. Các đề tài nghiên cứu khi nghiệm thu xong cần được ứng dụng một cách sâu rộng và thực tiễn hơn. Đối với riêng lĩnh vực văn hoá thì các đề tài nghiên cứu phải ưu tiên cho việc thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hoạt động Khoa học công nghệ góp phần giúp Bộ VHTTVDL ban hành các cơ chế, chính sách hợp lý - ảnh 4Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu, đội ngũ nghiên cứu cần phải xác định khoa học công nghệ được là nền tảng để phát triển đất nước, là một trong những lĩnh vực được Nhà nước xem là quốc sách hàng đầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu cần phối hợp giám sát cụ thể việc ứng dụng thực tiễn các đề tài khoa học. Khi nghiên cứu một đề tài khoa học cần xác định rõ ràng: sẽ do ai thực hiện, áp dụng ở đâu và kinh phí cụ thể. Phải tìm được những cơ quan đơn vị thực sự có năng lực để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.  Cần suy nghĩ đề ra được các vấn đề thực tiễn mà người dân chưa thấy để từ đó nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách. Các đề tài nghiên cứu phải duy trì, đảm bảo được tính truyền thống và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.        

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian qua./.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm