Kỉ niệm trọng thể 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Thứ Tư, ngày 06/01/2016 - 20:14

(Toquoc)- Sáng nay, 6/1, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: 6/1/1946-6/1/2016.

Được biết, tiền thân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là Quốc dân Đại hội Tân Trào (Tuyên Quang). Trên cơ sở những quyết sách của Quốc dân Đại hội, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công và sau đó ngày 6/1/1946 đã tiến hành Tổng tuyển cử trong cả nước bầu Quốc hội Việt Nam dân chủ cộng hòa, ghi vào lịch sử nước ta một mốc son chói lọi. Thắng lợi từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã mở ra triển vọng về một thời kỳ mới của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất và một hệ thống chính quyền đầy đủ danh nghĩa pháp lý đại diện cho nhân dân trong đối nội, đối ngoại.

Kỉ niệm trọng thể 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - ảnh 1
ảnh: Đức Anh

Trong bài phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị, với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Quốc hội cũng đẩy mạnh hoạt động lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Tăng cường năng lực, đổi mới quy trình lập pháp, nâng cao tính chủ động trong hoạt động lập pháp; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội. Tăng cường giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, giải trình tại Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân; Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia, phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhất là việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về tài chính, ngân sách nhà nước, về tổ chức bộ máy nhà nước, dự án, công trình quan trọng quốc gia…

Cũng tại lễ mít tinh, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể Quốc dân đồng bào trong suốt 70 năm qua đã luôn tin tưởng, trao cho Quốc hội trách nhiệm thực hiện quyền lực nhân dân. Với niềm tin vào cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thông qua bầu cử phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

"70 năm qua, nhân dân ta luôn tín nhiệm giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chính sự trao quyền của nhân dân thông qua bầu cử là nền tảng dân chủ tạo nên chính quyền của dân, do dân, vì dân của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ./.

Thái Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm