Lĩnh vực Văn hóa: Những điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm
(Tổ Quốc) - Đối với lĩnh vực Văn hóa, trong sáu tháng đầu năm 2016, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển Ngành đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật.
admin - / Thứ Ba, ngày 12/07/2016 - 09:44

Theo đó, về Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá: Trình Thủ tướng Chính phủ về việc lập Quy hoạch tổng thể các di tích quốc gia đặc biệt; phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ đến năm 2025; Quyết định xếp hạng 08 di tích quốc gia, đưa 29 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ học tại 12 địa điểm; cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 71 cá nhân và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ phục hồi di tích cho 11 tổ chức. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các Hồ sơ đệ trình UNESCO như: Then Tày, Nùng, Thái; Hát Xoan Phú Thọ; Nghệ thuật Xòe Thái và tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia “Nghề Sơn mài truyền thống”. Hệ thống bảo tàng cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18.5.2016 với chủ đề “Bảo tàng và cảnh quan văn hóa”; tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5), Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19.5) và Ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Lĩnh vực Văn hóa: Những điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm   - ảnh 1Bộ VHTTDL đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 (Ảnh: Bảo Trung)

Xây dựng báo cáo tổng kết và báo cáo đánh giá tác động 10 năm thi hành Về Bản quyền tác giả, quyền liên quan:Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Dự thảo các thông tư hướng dẫn thi hành về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; một số mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng các đề án: “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020”; “Nâng cao nhận thức và ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2016-2020”; “Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tế quốc dân, làm cơ sở xây dựng và hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa”. Xây dựng bộ chỉ số dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên mạng Internet. Tổ chức diễn đàn Việt Nam-Hàn Quốc năm 2016 về VKFTA; hội thảo về quyền sao chép và quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc. Tổ chức Gameshow Bản quyền và sáng tạo hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26.4). Tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEAN+6 (RCEP). Xây dựng hồ sơ gia nhập Hiệp ước WCT và WPPT.  Cấp 3.133 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, tăng 32,75% so với cùng kỳ 2015. Tiếp nhận, giải quyết 8 vụ khiếu nại vi phạm quyền tác giả. Chủ trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và các cơ quan liên quan tổ chức 6 hội nghị, hội thảo tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Về nghệ thuật biểu diễn: Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 15.3.2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79 và Nghị định số 15. Tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Triển khai “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước”.

Chỉ đạo thực hiện các chương trình nghệ thuật chào mừng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016, Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa 2016. Dàn dựng và công bố các tác phẩm đặt hàng sáng tác theo Quyết định số 844/ QĐ-TTg; xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ APEC 2017. Tổ chức lớp bồi dưỡng viết lời bình và dẫn chương trình trong các sự kiện lễ hội, văn hóa nghệ thuật và chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

Về Điện ảnh: Tổ chức thành công 02 đợt phim: Kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân 2016; Kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; chào mừng các ngày lễ lớn 30.4; 1.5; 7.5; 19.5 và Ngày bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Xây dựng Đề án “Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phân loại phim; lệ phí cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim; lệ phí cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam; lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình”; hoàn thiện Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị”; thông tư hướng dẫn đặt hàng sản xuất phim có sử dụng Ngân sách nhà nước. 

Tổ chức Hội thảo giải pháp đẩy mạnh phát hành, phổ biến phim tại rạp của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh/thành. Chỉ đạo Công ty cổ phần Phim truyện I có phương án sản xuất dự án phim “Không ai bị lãng quên”; Hãng phim Hội nhà văn Việt Nam triển khai dự án phim đặt hàng dài tập “Ý chí độc lập”, duyệt hòa âm 50 tập phim “Cao hơn bầu trời”. Thẩm định 24 kịch bản phim gồm: 01 phim hoạt hình, 18  phim tài liệu, khoa học và 04 phim truyện; thẩm định 15 kịch bản phim truyện và 02 kịch bản phim tài liệu dịch vụ hợp tác với nước ngoài và có yếu tố nước ngoài. Tổ chức sản xuất 01 phim truyện miền núi; các phim ngắn phục vụ công tác tuyên truyền Hội nghị APEC 2017 và phim tài liệu nghệ thuật quảng bá du lịch. Cấp 13 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Thẩm định 130 phim truyện, 08 phim tài liệu; cho phép phổ biến 20 phim truyện Việt Nam, 95 phim truyện nước ngoài (15 phim truyện nước ngoài không được phép phổ biến); cấp 60.320 tem nhãn quản lý đĩa hình cho các đơn vị sản xuất phát hành phim. 

Tham dự các sự kiện điện ảnh quốc tế tại Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông; Liên hoan phim Cannes tại Pháp, Liên hoan phim World Premier tại Philippines. Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Séc, Hội thảo mạng lưới công nghiệp điện ảnh Việt Nam-Hàn Quốc năm 2016. Cho phép giới thiệu 61 phim truyện và phim tài liệu, hoạt hình.

Về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm: Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh; Nghị định về hoạt động triển lãm; Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030... Cấp phép 30 triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh và trại sáng tác. Thỏa thuận 11 Hội đồng nghệ thuật tượng đài tranh hoành tráng. Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tăng cường quản lý; tổ chức các cuộc triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chủ trì thiết kế maket phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thiết kế trang trí phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, thiết kế Logo, bộ nhận diện, thiết kế trang phục APEC 2017; thực hiện Vườn tượng 21 nền kinh tế APEC tại Đà Nẵng. Tổ chức các cuộc Triển lãm mỹ thuật: “Chào Xuân Bính Thân 2016”, Triển lãm “Mở cửa” Mỹ thuật Việt Nam trong 30 năm đổi mới (1986-2016); triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam”; ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2016 tại Kiên Giang; ảnh Di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Phát động cuộc thi và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Nét đẹp đời thường”, phát động sáng tác và triển lãm tác phẩm điêu khắc, biểu tượng kiến trúc ở khuôn viên trụ sở khu đô thị, nơi công cộng. Tham dự và đạt được 08 giải thưởng lớn tại triển lãm Tranh thiếu nhi Enikki. Triển khai các cuộc Triển lãm tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 2; Triển lãm tranh Sơn mài Việt Nam tại Đức; Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam. 

Về xây dựng văn hoá cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện theo Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư và Công điện 229 của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý và tổ chức lễ hội tiếp tục chuyển biến tích cực, tập trung thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế các tiêu cực, đặc biệt các lễ hội hiến tế, có yếu tố bạo lực như “chọi trâu”, “chém lợn”. Nhiều địa phương phát huy hiệu quả quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, lễ hội văn hóa như: Lễ hội Hoa Phượng đỏ (Hải Phòng), Festival Biển Nha Trang (Khánh Hòa), Carnaval (Quảng Ninh), Lễ hội hoa Ban, Festival Huế... Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như: Liên hoan trình diễn thơ và triển lãm thư pháp tại Kiên Giang, Liên hoan Sân khấu Hài kịch không chuyên toàn quốc, Liên hoan Diễn xướng Dân gian Chèo Sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ khu vực Đông Nam Bộ mở rộng... Chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo. Đã có 47/63 tỉnh/thành ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch quảng cáo. Công tác kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định được tiến hành thường xuyên.

Cả nước có 62 tỉnh/thành thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (riêng Phú Yên giữ nguyên Ban Chỉ đạo các cuộc vận động của tỉnh được thành lập từ năm 2010); 46 tỉnh/thành có Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  giai đoạn 2000-2015, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức 02 Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh, thành phố các khu vực. Xây dựng dự thảo Quy chế trao giải thưởng “Văn hóa Doanh nghiệp” báo cáo Ban Chỉ đạo.

Về Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổ chức Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số được phong tặng NSND, NSƯT, Nghệ nhân ưu tú... và Hội thảo về giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2016. Tổ chức 06 lớp tập huấn theo Quyết định 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng: nghệ nhân truyền dạy văn hóa phi vật thể của các dân tộc Bố Y, Mảng Cống; nghệ nhân và người uy tín trong cộng đồng, truyền dạy văn hóa nghệ thuật, tuyền truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào các dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn tuyến biên giới Việt-Lào-Campuchia; người làm công tác văn hóa thuộc xã đặc biệt khó khăn, biên giới, ven biển, hải đảo; tuyên truyền viên, người làm công tác dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tại An Giang; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II tại Hà Giang; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII tại Lào Cai.

Về Thư viện: Hệ thống thư viện công cộng cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016-2020, định hướng 2030” và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Thư viện (dự kiến trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ V, 2017). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp số 122/Ctr-BVHTTDL-BGDĐT ngày 15.01.2016 trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020. Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng, tổng kết 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (lĩnh vực thư viện) giai đoạn 2011-2015; Liên hoan tiếng hát ngành Thư viện lần thứ IV. Triển khai 02 dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia: “Thông tin và tư liệu-Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” và “Thông tin và tư liệu-Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện”.

Về Gia đình: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình và Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020. Dự thảo Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình, Chỉ thị về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trong tình hình mới, kế hoạch hoạt động của Mạng lưới quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020. Công tác truyền thông, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về gia đình và công tác gia đình. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3) với chủ đề Yêu thương và chia sẻ; tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình lần đầu tiên với chủ đề Gia đình-Nguồn lực và trách nhiệm trong PCBLGĐ đã được tổ chức trên khắp cả nước, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, các các ngành, tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân. Tổ chức thành công chương trình giao lưu Mùa xuân-Gia đình-Biển đảo. Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác gia đình các tỉnh/thành và các cơ quan, đơn vị. Tổ chức cuộc thi Viết về gương điển hình trong Phòng, chống bạo lực gia đình và cuộc thi Câu lạc bộ gia đình chủ đề Gia đình hạnh phúc./.

V.Phòng

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại