Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh
Thứ Tư, ngày 02/09/2015 - 04:06

(Toquoc)-7 giờ sáng, chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố tại Hà Nội.

Mở màn, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngọn lửa này cháy sáng trên đài lửa như lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, muôn người như một quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Ngay sau đó là Lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và 21 loạt đại bác rền vang nơi Hoàng thành Thăng Long.

Cùng thời điểm này, trên 12 địa điểm của Thủ đô Hà Nội cũng diễn ra Lễ chào cờ chào mừng Quốc khánh.

Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 1
Đại bác rền vang trong lễ chào cờ (ảnh: Ngọc Thành)

Ngay sau đó, diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc tại buổi lễ nêu rõ, cách đây 70 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta.

70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng của Tuyên ngôn độc lập, nhân dân ta đã đổ biết bao tâm sức, trí tuệ, hi sinh biết bao xương máu đề giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho nhân dân, bảo vệ chính quyền cách mạng, đem lại hòa bình vững bền để xây dựng và kiến thiết nước nhà.

Thắng lợi của nhân dân ta 70 năm qua được bạn bè thế giới công nhận, đánh giá cao, trở thành hành trang cho dân tộc vững bước trên con đường hội nhập.

Diễn văn cũng bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Đề cập đến những thành tựu, cũng như những khó khăn, thách thức đất nước đang phải đối mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đổi mới để phát triển đất nước hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giầu mạnh... xây dựng gắn liền với bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc bài diễn văn bằng lời kêu gọi Đại đoàn kết, đưa đất nước sánh vai cùng bè bạn, giữ gìn toàn vẹn non sông gấm vóc, tin tưởng dân tộc ta sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cuộc diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 30.000 người bắt đầu.

Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 2
Đi đầu là xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt trên biểu tượng trống đồng (ảnh: Ngọc Thành)
Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 3
Xe mô hình rước ảnh Bác Hồ (ảnh: Ngọc Thành)
Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 4
Khối chiến sĩ Đặc công- biệt động tham gia diễu binh (ảnh: Ngọc Thành)

Cùng tham gia vào đoàn diễu hành là lực lượng vận động viên thể thao, văn nghệ sĩ của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống dân tộc, nghệ thuật ca múa nhạc đương đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới ánh sáng của đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước đã đem hết tài năng, trí tuệ của mình hết lòng phục vụ kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, các hoạt động động văn hóa thể thao và du lịch được phát triển theo định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân và trở thành động lực phát triển của xã hội.

70 năm trôi qua, tự hào được làm người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật, các thế hệ văn nghệ sỹ nguyện cùng nhau ra sức sáng tạo, lập nhiều thành tích mới trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Tại lễ diễu hành, khối các văn nghệ sĩ đã thực hiện chương trình diễu hành nghệ thuật mang chủ đề: “Việt Nam khát vọng hòa bình” thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng vươn lên của dân tộc ta; giới thiệu sinh động những thành tựu, mốc son lịch sử của văn hóa nước nhà, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng vũ trang sau khi đi hết đường Hùng Vương đã tỏa theo hai hướng diễu binh trên các tuyến phố Hà Nội trong sự tán thưởng, vỗ tay của người dân.

 Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 5
Người dân chờ đoàn diễu binh trên phố ở ngã ba Lê Duẩn cắt Điện Biên Phủ (ảnh: Ngọc Thành)

Hà Nội “không ngủ” chờ lễ diễu binh

Từ trước 12h đêm, tại các vị trí “đắc địa” trên các tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân từ các nơi đã đổ về Hà Nội trắng đêm chờ xem lễ 2/9.

Ông Thành, một người dân từ Sơn Tây, Hà Nội đang cùng các “chiến hữu” là những người hàng xóm đã bắt xe bus xuống Hà Nội từ 2h chiều và chờ tới tối là cả nhóm cùng “kéo quân” ra nằm, ngồi “án ngữ” ngay tại ngã 3 Hùng Vương – Nguyễn Thái Học.

Ông Thành cho hay, năm 1985, ông đã từng được vinh dự tham gia lễ duyệt binh nhân dịp kỉ niệm 10 năm Việt Nam hoàn toàn thống nhất và cũng tại quảng trường Ba Đình này. Hồi đó, ông tham gia với tư cách chiến sỹ trong sư đoàn pháo binh.

“Hôm nay, tôi lại về đây để xem các “đồng đội” diễu binh như thế nào. Tôi cũng muốn sống lại thời khắc mình từng tham gia diễu binh” – ông Thành chia sẻ.

Đêm 31/8, ông đã thao thức không thể ngủ ngon giấc để chờ giờ xuống Hà Nội, tuy vậy, đêm 1/9, ông Thành vẫn quyết thức để chờ xem bằng được lễ duyệt binh. “Nằm ngồi vạ vật trên hè phố cũng không nề hà gì hết, chúng tôi phải ngồi đây sớm không thì sớm 2/9 làm gì còn chỗ. Mấy hôm nay tôi phải vào mạng để biết sơ đồ vị trí cho người dân xem đấy” – ông Thành tự hào chia sẻ.

Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 6
Nhiều người dân sẵn sàng "trắng đêm" để chờ đoàn diễu binh (ảnh: Thái Linh)

Ở góc đường bên kia, mới 11h đêm 1/9, đã rất đông các cô, các bà, các mẹ cùng ngồi chờ với cái quạt giấy trên tay để đuổi muỗi và tránh cái oi bức của Thủ đô.

Họ chia sẻ, người thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, hay các huyện của Hà Tây cũ ra thăm con tiện thể ra đây “canh chỗ” từ sớm. Vậy là đùm dúm túi bóng, mảnh áo mưa, mỗi người thay phiên nhau chợp mắt chút xíu.

“70 năm mới có một lần, chúng tôi đi xe máy ra, gửi trong bệnh viện Xanh Pôn rồi ra đây “trực chiến”. Nếu ra muộn sẽ không thể còn chỗ đứng “chuẩn” như thế này”  – cô Hoa, người Phú Xuyên, Hà Nội cho biết.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, khác hẳn với không khí thường nhật, càng về khuya, từng tốp thanh niên đã “xuống đường” từ khi nào, kéo nhau vào những quán vỉa hè trên các phố Kim Mã, Tràng Thi, Hàng Bông… để chờ thời khắc duyệt binh.

Một số nhà dân tại các phố chính vừa tranh thủ bán hàng ăn đêm, bán cờ, áo cờ đỏ sao vàng, nước giải khát, vừa ngồi trà thuốc ngay trên vỉa hè trò chuyện thâu đêm.

Các con phố quanh Hồ Gươm, vườn hoa Lenin vẫn tấp nập người dân tới chụp ảnh, trượt patin dù đã chuyển sang ngày mới.

Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh - ảnh 7
Một bà mẹ quạt cho con ngủ trên phố Nguyễn Thái Học để chờ xem diễu binh (ảnh: Ngọc Thành)

Cũng trong đêm 1/9, các lực lượng chức năng đã vào vị trí cắm chốt với những phương tiện sẵn sàng cho việc cấm đường và bảo đảm an ninh cho lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

Công an TP Hà Nội đã huy động hàng ngàn chiến sĩ ứng trực tại các chốt. Lực lượng dân phòng, công an phường cũng được huy động tối đa và thức trắng đêm cùng bảo vệ các mục tiêu sẵn sàng chờ giờ G.

Trên nhiều tuyến phố, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài dọn dẹp sạch sẽ các tuyến đường phục vụ cho lễ diễu binh.

Tiếp tục cập nhật
Nhóm PV

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại