Nam Nguyễn - Việt Hùng

Những người làm sống lại ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật : 19-05-2017 10:13
(Tổ Quốc) -Có những hướng dẫn viên vẫn đang hàng ngày, hàng giờ làm công việc lan tỏa tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới triệu triệu du khách trong và ngoài nước.

Nam Nguyễn

PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm