Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL
Thứ Sáu, ngày 03/06/2016 - 10:04

(Tổ Quốc)- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký Quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Theo Quyết định số 1899/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký ngày 25/5/2016, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ (đã được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL).

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; hợp tác quốc tế; xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Du lịch; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VHTTDL - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ (Ảnh: Báo Lao động)

Ngoài ra, Bộ trưởng còn trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các Vụ, Cục… chức năng như: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Tổng cục Du lịch; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước.

Bộ trưởng cũng theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại hai TP lớn nhất nước là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái được phân công giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:  Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Văn hóa cơ sở; Thư viện; Pháp chế; Văn hóa dân tộc; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia; Hội nhập quốc tế về kinh tế; Công tác cơ chế, chính sách.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng được phân công giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Thư viện; Vụ Pháp chế; Vụ Văn hóa dân tộc; các doanh nghiệp; là đầu mối phối hợp với Quốc hội, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Tây Bắc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; Quốc phòng- an ninh của Bộ.

Thứ trưởng cũng được giao giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Cục Công tác phía Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực miền Trung; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên sẽ giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Di sản văn hóa, bảo tàng; Đào tạo; Gia đình; Khoa  học, Công nghệ và Môi trường; Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Đồng thời, nữ Thứ trưởng sẽ phụ trách các đơn vị: Cục Di sản văn hóa; Vụ Đào tạo; Vụ Gia đình; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Viện Bảo tồn di tích; Trung tâm Công nghệ Thông tin; khối các bảo tàng, học viện; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường nghề; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

Thứ trưởng cũng phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Vương Duy Biên giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Bản quyền tác giả; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng cũng được giao giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Bản quyền tác giả; khối triển lãm, khối các nhà hát; hãng phim

Ngoài ra, Thứ trưởng Vương Duy Biên theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng./.

Hồng Hà

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm