Quảng Trị: Sở VHTTDL sáp nhập với Sở Thông tin và Truyền thông
(Tổ Quốc)- Ngoài 2 đơn vị trên, Quảng Trị đặt mục tiêu, từ nay đến 2021, tỉnh này sẽ giảm 181 đơn vị sự nghiệp công lập cùng hàng ngàn chỉ tiêu biên chế hưởng lương ngân sách.

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 - 07:53

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành “Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”; lộ trình thực hiện đề án từ tháng 6/2018 đến năm 2030.

Cổng Thông tin UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, theo Đề án này, tới đây sẽ hợp nhất một số Sở chuyên môn cấp tỉnh, còn 17 đơn vị theo tiêu chí của Trung ương.

Cụ thể, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Thông tin – Truyền thông và Sở VHTTDL; Sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung…

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Quảng Trị đề ra kế khoạch từ nay đến 2021 sẽ giảm 181 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó có 116 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 21 đơn vị sự nghiệp y tế; 11 đơn vị văn hóa; 33 đơn vị sự nghiệp khác.

Đồng thời giảm tối thiểu 1.786 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Với các phòng chuyên môn thuộc cơ quan cấp tỉnh dự kiến sẽ sắp xếp lại còn 104 phòng, giảm 39 phòng chuyên môn.

Số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở dự kiến giảm 79 người theo quy định và giảm 72 người so với số thực tế hiện có.

Cũng theo đề án, Quảng Trị đặt mục tiêu sẽ thực hiện sáp nhập 23 xã, thị trấn; giảm 19 đơn vị hành chính cấp xã…/.

Thái Linh

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817