Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL sẽ cởi mở hơn
(Tổ Quốc) - Chiều 29/6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Vụ pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan về Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL.
Hà An - / Thứ Năm, ngày 29/06/2017 - 21:52

Theo đó, thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, Bộ VHTTDL đã soạn thảo Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL gồm 5 chương 16 điều. 5 chương của Quy chế gồm: Quy định chung; Phát ngôn vầ cung cấp thông tin cho báo chí; Tiếp nhận, xử lý thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyền và trách nhiệm của người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Tổ chức thực hiện.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL sẽ cởi mở hơn - ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, việc soạn thảo Quy chế phải thông thoáng, cởi mở, tiến bộ hơn (ảnh Minh Khánh)

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, Quy chế lần này có nhiều điểm mới hơn so với Quy chế trước đây, trong đó, quy định rõ đối tượng áp dụng; người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, ngoài Bộ trưởng và Chánh Văn phòng Bộ được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì bổ sung trường hợp Người được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL sẽ cởi mở hơn - ảnh 2Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL cũng cho thấy sự chủ động của Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí (ảnh Minh Khánh)

Trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL cũng cho thấy sự chủ động của Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí thông qua việc định kỳ họp báo 3 tháng/lần; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác qua Cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc trang thông tin chính thức của Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, việc soạn thảo Quy chế phải thông thoáng, cởi mở, tiến bộ hơn. Đặc biệt, Quy chế cụ thể hóa những nội dung của Nghị định 09 đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứ không được trái Nghị định./. 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm