Sáu tỉnh, thành công bố kết quả bầu cử
Chủ Nhật, ngày 29/05/2016 - 14:25

(Tổ Quốc)- Các tỉnh đã công bố kết quả bầu cử gồm: An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa.

Ngày 28/5, sáu tỉnh thành nêu trên đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả cho thấy, các tỉnh này đều đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó 1 số đơn vị bầu cử của tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình phải tiến hành bầu thêm do bầu thiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Theo công bố, tỉnh An Giang đã bầu đủ số lượng là 10 đại biểu Quốc hội, 73 đại biểu HĐND tỉnh và 430 đại biểu HĐND huyện, thị. Riêng số đại biểu HĐND phường, xã còn thiếu một số đại biểu nhưng do đã  đủ hơn 2/3 số đại biểu ấn định, nên tỉnh không tổ chức bầu cử thêm.

Tại tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban bầu tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội; số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đủ 50/50. Đại biểu HĐND cấp huyện đạt 241/243 (thiếu 2 đại biểu); đại biểu HĐND cấp xã đạt 2.777/2.816 (thiếu 39 đại biểu). Theo quyết định, Bắc Kạn phải bầu thêm 39 đại biểu HĐND xã tại 22 đơn vị bầu cử, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2016.

Ủy ban bầu cử Bình Dương cho biết, tỉnh đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội; 70 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 25,71%; dân tộc thiểu số 1,43%; trẻ tuổi 8,57%; ngoài đảng 4,29%; tái cử 35,71%; tôn giáo 1,43%; trình độ sau đại học đạt 51,43% và đại học 48,73%.

Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,92% với tổng số 1.434.455 cử tri; trong đó huyện Bắc Tân Uyên có 100% cử tri đi bầu; 4 đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ trên 99%.

Tỉnh Quảng Bình công bố bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, người có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 88,68%; 50 đại biểu HĐND tỉnh; tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 93,85%. Số đại biểu HĐND cấp huyện thiếu 3 đại biểu, cấp xã thiếu 132 đại biểu, trong đó có 12 đơn vị bầu cử ở cấp xã phải bầu thêm.

Theo kết quả của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội trong số 13 ứng viên; 55 đại biểu HĐND tỉnh trong số 92 ứng viên, phiếu cao nhất đạt 94,69%, thấp nhất đạt 74,08% và 466 đại biểu HĐND cấp huyện. Theo ấn định, còn thiếu 18 đại biểu HĐND cấp xã ở 12 đơn vị bầu cử.

Còn tại Thanh Hóa, tỉnh đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND tỉnh, với số phiếu tập trung, bảo đảm cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều địa phương không đủ số đại biểu HĐND cấp huyện, xã.

Tuấn Minh (tổng hợp)

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm