Tăng quyền, tăng trách nhiệm Thủ tướng, "chốt" số lượng thứ trưởng
Thứ Bảy, ngày 20/06/2015 - 07:52

(Toquoc)- Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với những nội dung ràng buộc thêm trách nhiệm của Thủ tướng khi ra quyết định điều hành

Với 410 phiếu thuận, 6 không tán thành và 17 không biểu quyết, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua sáng 19/6.

Tăng quyền, tăng trách nhiệm Thủ tướng,
ĐB bấm nút biểu quyết thông qua luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) - ảnh: T.Xuân

Báo cáo giải trình tiếp thu của UBTVQH do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo đã được bổ sung, chỉnh lý để làm rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cho tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; trách nhiệm trong việc tổ chức điều hành...

Theo đó, Thủ tướng có thêm trách nhiệm: “Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

“Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về các quyết định, chủ trương, chính sách của mình; về kết quả, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước; về các chủ trương, chính sách do mình đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

“Chính phủ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Thống nhất quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực quốc gia; thống nhất quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước, các tài sản công khác và thực hiện các chế độ tài chính theo quy định của pháp luật trong các cơ quan nhà nước; thi hành chính sách tiết kiệm, chống lãng phí”.

Đáng chú ý, bên cạnh quy định bổ sung hai thẩm quyền cho Thủ tướng, trong luật cũng quy định rõ, mỗi bộ sẽ có không quá 5 Thứ trường, còn các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao sẽ có không quá 6 Thứ trưởng.

Tương tự như vậy, quy định cụ thể về số lượng cấp phó của các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ đã chính thức thể hiện trong luật. Số lượng cấp phó của Tổng Cục được chốt là không quá 4 người.

Trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định

Theo Uỷ ban Thường vụ lập luận, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của bộ, cơ quan ngang bộ, để bảo đảm sự thống nhất và hạn chế việc bổ nhiệm quá nhiều cấp phó thì việc quy định rõ trong Luật số lượng Thứ trưởng là cần thiết.

Bổ sung quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm “về kết quả, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ, về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao”; có trách nhiệm “giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội”.

Cũng trong ngày 19/6, Quốc hội còn thông Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật thú y./.

Với hơn 85% đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong đó, Điều 4 của luật này quy định: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính, Hội đồng nhân dân cấp phường vẫn được giữ.

Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) có không quá 5 phó chủ tịch, loại I có không quá 4 phó chủ tịch, loại II và loại III có không quá 3 phó chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện loại I có không quá 3 phó chủ tịch, loại II và loại III có không quá 2 phó chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I có không quá 2 phó chủ tịch, loại II và loại III có 1 phó chủ tịch UBND.

 

T.Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm