Thường vụ Quốc hội họp phiên 40
Chủ Nhật, ngày 09/08/2015 - 22:06

(Toquoc)-Từ ngày 10-18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên họp 40.

Phần lớn thời gian của phiên họp sẽ dành cho công tác lập pháp. Trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn khác nhau của nhiều Bộ luật rất quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật an toàn thong tin ; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân….

Phiên họp cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án luật và pháp lệnh, như: Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980; sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020…/.

T.Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm