Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Thứ Hai, ngày 16/05/2016 - 14:40

(Tổ Quốc)- Trung ương xác định, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, diễn ra sáng 16/5/2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh 1
Các lãnh đạo dự hội nghị (ảnh: Báo Đảng cộng sản)

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành nghiêm túc và bài bản; Việc thực hiện Chỉ thị 03 góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn dề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần vào việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên; Nhiều nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đã được triển khai thực hiện tốt, trong đó có việc tổ chức học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần rất quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm. Các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng tích cực, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác, có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa con người Việt Nam.

Mục tiêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới được Trung ương xác định là: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, xây dựng, phân tích sâu sắc những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp khả thi, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả cao./.

Hoàng Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm