Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
(Tổ Quốc) - Sáng nay (22/8), Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đã tập trung vào các tham luận định hướng các nhiệm vụ công tác đối ngoại trong 5 năm tới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Thứ Hai, ngày 22/08/2016 - 20:26

Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đánh dấu một giai đoạn mới của thời kỳ đất nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện theo tinh thần theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII nhằm tiếp tục phát huy nội lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ những điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 1Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kiểm điểm công tác đối ngoại, đánh giá những việc làm được, những việc cần làm tốt hơn trong 5 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như hơn 2 năm triển khai Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, rút ra kinh nghiệm, trên cơ sở đó tổ chức quán triệt và triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII.

 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 2Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị 29

 Hội nghị đã nghe các tham luận của Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, Trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và Chủ tịch liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Vũ Xuân Hồng. Các phát biểu nhấn mạnh những thành tựu đối ngoại đã đạt được từ sau Hội nghị Ngoại giao 28 đến nay, đánh giá cao sự phối hợp giữa ngành ngoại giao với các ngành trên mặt trận đối ngoại. Các phát biểu cũng nêu những đánh giá, nhận định về tình hình thế giới, khu vực, đề xuất những phương hướng, biện pháp để đẩy mạnh công tác đối ngoại, thực hiện thành công những nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII.

 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 3Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đọc tham luận về nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng trong 5 năm tới

 Tham luận của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch nêu rõ công tác đối ngoại của Việt Nam đã hết sức chủ động, tích cực và quyết tâm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, xử lý thỏa đáng nhiều vấn đề phức tạp. Đối ngoại Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đóng góp vào công tác đối ngoại chung của đất nước, trong những năm qua, đối ngoại quốc phòng cũng đạt được những thành tựu quan trọng như bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường củng cố lòng tin, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Cho đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ quốc phòng với hơn 80 nước và tổ chức quốc tế. Bộ trưởng đã đưa ra các đề xuất phối hợp ngoại giao và quốc phòng, xây dựng quy chế phối hợp và thành lập tổ nhóm tham mưu chiến lược; phối hợp với Bộ ngoại giao xây dựng đội ngũ ngoại giao.
Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm nhấn mạnh, công tác đối ngoại Việt Nam, trong đó ngành Ngoại giao làm nòng cốt, đã hết sức nỗ lực, phục vụ hiệu quả trong việc triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, giúp đất nước duy trì trạng thái cân bằng chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường mở rộng và làm sâu sắc thêm các quan hệ quốc tế trên hầu hết các lĩnh vực, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
 
 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 4Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm đọc tham luận nhiệm vụ công tác đối ngoại của Bộ Công an trong 5 năm tới

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành quả của ngành Ngoại giao và mong muốn sự phối hợp và bảo vệ phát triển đất nước.

Trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Hoàng Bình Quân cho hay để thực hiện được đầy đủ chức năng của ngành Ngoại giao là bảo vệ tổ quốc từ xa, cần phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả của hoạt động chính trị ngoại giao với phương châm: không chỉ đối phó với các tình huống đặt ra, mà phải cố gắng chủ động thúc đẩy, kiến tạo cục diện chiến lược môi trường an ninh của đất nước. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, các Bộ, ban, ngành cần xác định rõ yêu cầu và định ra được chiến lược, hệ thống giải pháp để đảm bảo độc lập tự chủ trên các lĩnh vực then chốt. Điều này vô cùng quan trọng, giúp đảm bảo năng lực làm chủ thực sự của Việt Nam. Ban đối ngoại Trung ương nhận thức sâu sắc rằng Hội nghị Ngoại giao 29 là hội nghị đầu tiên sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, do đó hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai thắng lợi chủ trương, đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra. Từ Hội nghị 28 đến nay, công tác đối ngoại được đánh giá là đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật. Đó là động lực lớn và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người làm công tác đối ngoại nước nhà.
 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 5Trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân đọc tham luận về nhiệm vụ đối ngoại Đảng trong 5 năm tới

 Kết quả công tác đối ngoại khẳng định tính đúng đắn, sáng suốt của đường lối đối ngoại của Đảng, là thực tiễn sinh động về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước với đối ngoại nhân dân, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp tích cực và nỗ lực hiệu quả trên các lĩnh vực, binh chủng làm công tác đối ngoại, trong đó ngành Ngoại giao là lực lượng chủ công đóng vai trò hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội , nhất trí với ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về mục tiêu của Hội nghị là đánh giá những thành tựu nổi bật của ngành Ngoại giao và đề ra phương hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Ông tin tưởng tại Hội nghị lần này, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, các cán bộ ngoại giao của nước ta trong và ngoài nước sẽ thảo luận và đề ra những biện pháp hữu hiệu, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta lên một tầm cao mới.
Đặc biệt, hội nghị được lắng nghe phát biểu quan trọng chỉ đạo về công tác đối ngoại của đất nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư hoan nghênh và biểu dương những thành tựu của toàn ngành đối ngoại trong nhiều năm qua trong việc góp phần duy trì và củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở rộng và nâng lên tầm cao mới các quan hệ hợp tác, đối tác với nhiều quốc gia. Nhấn mạnh ý nghĩa rất quan trọng của Hội nghị Ngoại giao lần này, Tổng Bí thư nêu rõ Hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hai sự kiện đã để lại những bài học vô giá về vị trí, vai trò của ngoại giao trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hội nghị là dịp để nhìn lại quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đối ngoại, quán triệt tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội XII và đề xuất các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm trong những năm tới. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cán bộ đối ngoại nhận thức rõ hơn về tình hình, vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới, tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo xung lực mới cho toàn ngành và từng cá nhân.
 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 6Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và nâng cao thực lực và vị thế của Việt Nam, không chỉ là sức mạnh vật chất mà cả sức mạnh mềm.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm việc theo gương nhà ngoại giao lỗi lạc Hồ Chí Minh cũng như xây dựng ngành, củng cố đội ngũ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung tâm huyết và trí tuệ để làm rõ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, triển khai thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 tiếp tục làm việc đến ngày 26/8/2016./.

Một vài hình ảnh bên lề Hội nghị 29:

 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 7Các đại biểu đọc báo bên lề Hội nghị
 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 8Gặp gỡ bên lề Hội nghị
 Tổng Bí thư: Huy động tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước - ảnh 9Đại biểu trả lời phỏng vấn báo giới
Bài và ảnh: Hồng Nhung

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817