Trình cơ cấu Chính phủ khóa mới: Giữ nguyên tên Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch
(Tổ Quốc) - Uỷ ban pháp luật nhất trí phương án giữ nguyên cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá 14 (2016 -2021) như trong nhiệm kỳ QH khoá 13 (2011 -2016) gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ
Thứ Hai, ngày 25/07/2016 - 17:48

Chiều 25/7, Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Chính phủ sẽ vẫn giữ nguyên 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ như bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế. 4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy, cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 cơ bản phù hợp. Chính phủ đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Tờ trình cũng nêu rõ, để tổ chức thực hiện, sau khi Quốc hội có nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Chính phủ sẽ ban hành nghị định khung về cơ cấu, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ; kiện toàn bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian.

Chính phủ cũng sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phân định rõ trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trình cơ cấu Chính phủ khóa mới: Giữ nguyên tên Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới (ảnh: Nam Nguyễn)

Về những tồn tại và hạn chế, Thủ tướng cho rằng, hoạt động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 theo cơ cấu tổ chức hiện nay vẫn còn những hạn chế trên nhiều lĩnh vực. Tuy đã được tích cực xử lý, nhưng đến nay vẫn còn có công việc phân công chưa phù hợp, chưa rõ thẩm quyền, trách nhiệm. Công tác xây dựng các thể chế, chính sách của các bộ, các cơ quan chưa được hiệu quả để thể hiện rõ vai trò quản lý vĩ mô và kinh tế xã hội. Công tác phối hợp để giải quyết những vấn đề liên ngành chưa chặt chẽ do có sự giao thoa, phân công nhiệm vụ chưa hiểu rõ và chưa hợp lý dẫn đến xoá sạch trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra.

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ giành cho hành chính nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức bộ máy biên chế, công chức...còn hạn chế, tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đã trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Báo cáo thẩm tra này cũng có những nhận định về hạn chế trong cơ cấu tổ chức như Thủ tướng đã trình bày.

Cụ thể, theo ông Định, một số ý kiến trong Uỷ ban Pháp luật cho rằng, việc thực hiện cơ cấu của Chính phủ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những công việc phân công chưa phù hợp, chưa đủ rõ về thẩm quyền và trách nhiệm. Có việc phối hợp trong tổ chức thực hiện chưa hợp lý nên khi xảy ra hậu quả xấu khó xác định được cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Việc ban hành nghị định về cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ của một số bộ còn hạn chế, mô hình tổ chức các cơ quan đơn vị bên trong các bộ còn thiếu thống nhất. Việc sắp xếp, sáp nhập một số bộ thành bộ quản lý đa ngành chưa kết hợp có hiệu quả với những điều chỉnh chức năng…

Trước những hạn chế đặt ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần phải tiếp tục hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế bộ máy, cơ chế làm việc, cơ chế phối hợp, nâng cao trách nhiệm của từng bộ, cơ quan ngang bộ và đội ngũ cán bộ công chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Việc giữ tổ chức ổn định cơ cấu của Chính phủ sẽ tạo điều kiện để chính phủ tiếp tục bao quát các chức năng nhiệm vụ theo quy định hiến pháp của pháp luật. Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ qua phù hợp với tình hình thực tế.

Vì thế, Uỷ ban pháp luật nhất trí phương án giữ nguyên cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá 14 (2016 -2021) như trong nhiệm kỳ QH khoá 13 (2011 -2016) gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ./.

Quỳnh Anh, Song Đào

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm