Trình tự bầu chức danh Thủ tướng
Thứ Sáu, ngày 11/03/2016 - 13:17

(Tổ Quốc)- Điều 33, Nghị quyết số 102 năm 2015 của Quốc hội đã quy định trình tự bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ.

>>Chủ tịch nước Việt Nam sẽ được bầu cử như thế nào?

Theo quy định này, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài danh sách do Chủ tịch nước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh Thủ tướng; người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, mời Chủ tịch nước tham dự để trao đổi về các vấn đề có liên quan.

Sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng.

Cũng theo trình tự quy định tại Điều 33, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết và Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng.

Sau khi có nghị quyết, Thủ tướng tuyên thệ./.

Song Đào (trích lược)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm