Trốn, nợ bảo hiểm xã hội diễn ra phổ biến
Thứ Hai, ngày 18/05/2015 - 06:41

(Toquoc)-Tình trạng trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH còn diễn ra phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố; Lạm dụng để trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp... Báo cáo của Chính phủ nêu.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Chính phủ cho biết ước đến cuối năm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc là 305.799 tỷ đồng, tăng 60.716,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,7% so với năm 2013.

Trong năm 2014, số nợ bảo hiểm xã hội là 5.578 tỷ đồng, bằng 4,93% tổng số phải thu, giảm 10,8% so với năm 2013, tương ứng với số nợ giảm là 678 tỷ đồng.

Đáng chú ý là doanh nghiệp có vốn nước ngoài và tổ chức nước ngoài có số nợ nhiều nhất (năm 2013 nợ 731 tỷ còn 2014 là 2.138, tăng 192,48%).

Năm 2013, doanh nghiệp ngoài quốc doanh dẫn đầu về số nợ BHXH (nợ 3.824 tỷ, chiếm 15,98% số nợ phải thu. Đến 2014 số nợ của khối này là 1.896 chiếm 6,42%, giảm trên 50%).

Ước tính đến  ngày 31/12/2014, Chính phủ cho biết tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 9.213.302 người, chiếm 80,5% tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 537.221 người, tương ứng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Nợ bảo hiểm thất nghiệp là 336 tỷ đồng, bằng 2,95% tổng số phải thu, giảm 41,3% so với năm 2013, tương ứng với số giảm là 237 tỷ đồng. Ước tính đến cuối năm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 41.558 tỷ đồng, tăng 9.688,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,4% so với năm 2013.

Trốn, nợ bảo hiểm xã hội diễn ra phổ biến - ảnh 1

Báo cáo này cũng đưa ra nhận định, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên số doanh nghiệp thành lập mới chưa nhiều, chủ yếu quy mô nhỏ, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh phải thu hẹp hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản dẫn đến cắt giảm lao động, từ đó ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng và thu BHXH (ở cả ba loại hình BHXH bắt buộc, tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục tăng lên nhưng tốc độ tăng thấp (năm 2014 số người tham gia BHXH tăng 5,3% so với năm 2013).

Chính phủ cũng ước tính đến cuối năm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 41.558 tỷ đồng, tăng 9.688,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,4% so với năm 2013; BHXH tự nguyện là 2.282,2 tỷ đồng, tăng 682,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 42,6%

Chính phủ cho biết đã đôn đốc bảo hiểm xã hội địa phương tiến hành khởi kiện các trường hợp nợ đọng kéo dài với số tiền lớn và cũng đã thu được những kết quả khả quan. Một số doanh nghiệp đã chấp nhận thu xếp trả nợ bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hòa giải.

Chính phủ cũng “hứa” sẽ nghiên cứu phương án xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội tồn đọng của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ để kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.bỏ trốn, hoặc các doanh nghiệp nợ đóng kéo dài. Đồng thời phấn đấu đến cuối năm 2015 giảm thời gian thực hiện các giao dịch về thu, nộp BHXH của đơn vị, doanh nghiệp xuống còn 49,5 giờ/năm.

Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào Bộ luật Hình sự tội trốn đóng BHXH; tội chiếm dụng tiền BHXH của người lao động trong trường hợp trích tiền đóng BHXH của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan BHXH trong thời gian dài, đã bị xử phạt hành chính nhưng tiếp tục vi phạm...

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng đánh giá tình trạng lạm dụng để trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa được kiểm soát có hiệu quả.

Bên cạnh tình trạng lạm dụng nói trên, ở báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Về các vấn đề xã hội còn chỉ ra các hạn chế khác: việc giải quyết chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn có sai sót, chưa kịp thời. Người dân còn phàn nàn về cách làm việc, thái độ phục vụ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội...

Ủy ban kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, xem xét bố trí ngân sách để sớm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là nông dân, lao động phi chính thức.

Đề nghị bổ sung tội gian lận, trốn đóng, tội chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của Chính phủ cũng được cơ quan thẩm tra ủng hộ./.

T.Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm