Tuần sau, Thường vụ cho ý kiến sửa đổi một số điều Bộ Luật hình sự
(Tổ Quốc) - Từ 3-6/10 và ngày 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ  họp phiên thứ 4.
Thứ Bảy, ngày 01/10/2016 - 06:00

Theo đó, ngày làm việc đầu tiên, thứ 2, 3/10, Ủy ban sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Kỳ họp này cũng cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán nhà nước; Cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Quốc hội năm 2016; Nghe Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề: Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo; Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV…

Chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tới, kỳ này, Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

Trước đó, do phát hiện gần 100 lỗi tại Bộ luật Hình sự 2015 nên một số đạo luật đã được thông qua đã được đề nghị lùi hiệu lực thi hành để rà soát và có phương án sửa đổi./.

Song Đào

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm