VDF 2016: Tìm chính sách mới cho phát triển của Việt Nam

(Tổ Quốc)- Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016 (VDF 2016) với chủ đề “Chính phủ kiến tạo và hành động - Động lực mới cho phát triển” đã chính thức khai mạc sáng nay (9/12) tại Hà Nội. Đây là thời điểm quan trọng để Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển cùng đối thoại chính sách và nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp cho sự phát triển của Việt Nam.

Thùy Dương - / Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 - 15:36

Diễn đàn phát triển Việt Nam năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Lãnh đạo các cơ quan của Việt Nam, Trưởng đại diện các cơ quan phát triển song phương, các Tổ chức tài chính quốc tế và các Tổ chức phi Chính phủ.

VDF 2016: Tìm chính sách mới cho phát triển của Việt Nam  - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn VDF 2016

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết gần đây, với nhiều giải pháp đã được ban hành và thực hiện quyết liệt, nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua những khó khăn rất lớn trong nửa đầu năm 2016, lấy lại đà phục hồi và phát triển từ đầu quý III/2016.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng nền kinh tế đã, đang và sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển, đó là thách thức về tụt hậu, thách thức của bẫy thu nhập trung bình, thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu và thách thức từ hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, những năm tiếp theo là giai đoạn tăng tốc của nền kinh tế để đạt những mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong trung và dài hạn. Để làm được điều đó, nền kinh tế phải giải quyết được một loạt các vấn đề liên quan đến thể chế thị trường; động lực phát triển; nguồn vốn đầu tư; tạo thêm các dư địa về chính sách, nhất là chính sách tài khóa… Giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng cũng phải đảm bảo được định hướng lâu dài trong các chính sách phát triển, giữ được ngọn lửa đổi mới và kiên định với chính sách lớn về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao được năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng một Chính phủ kiến tạo và hành động với mục tiêu biến các giải pháp thành hiện thực, đưa các mục tiêu kế hoạch thành những kết quả cụ thể trên thực tiễn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

VDF 2016: Tìm chính sách mới cho phát triển của Việt Nam  - ảnh 2 Diễn đàn VDF 2016 - tìm chính sách mới cho phát triển Việt Nam

Đại diện thường trú của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), ông Jonathan Dunn, nhấn mạnh đến các nhân tố có thể tác động tới triển vọng tăng trưởng và các gợi ý chính sách để tạo động lực mới cho phát triển bền vững. Cải cách vĩ mô để tăng trưởng cần tập trung vào các vấn đề như hiện đại hóa khung điều hành chính sách tiền tệ, với một chế độ tỷ giá linh hoạt hơn cùng các công cụ dự phòng rủi ro đi kèm.

Bên cạnh đó, giải quyết nhanh nợ xấu sẽ giúp hệ thống tín dụng có khả năng hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp tư nhân có khả năng cạnh tranh. Cần có các chính sách để hạn chế rủi ro tài chính và cải thiện các trung gian tài chính, để các nguồn lực tới được những doanh nghiệp tư nhân có tính cạnh tranh cao.

Về quản lý tài khóa và nợ công bền vững phục vụ tăng trưởng, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm của các nước trên thế giới về vấn đề điều chỉnh chính sách tài khóa, huy động vốn cho phát triển hạ tầng cơ sở, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách và cách tiếp cận phù hợp cho Việt Nam.

Theo ông John Panzer, Giám đốc phụ trách kinh tế vĩ mô và quản lý tài chính khu vực châu Á-châu Âu của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam cần cải thiện khả năng tiên đoán trước và độ tin cậy của định hướng chính sách, thực hiện một cách kiên định, có chủ đích quá trình điều chỉnh tài khóa theo lộ trình phù hợp, đưa ra các biện pháp điều chỉnh cơ cấu tài khóa, và quản lý nợ tốt hơn với trọng tâm là phát triển mạnh thị trường trái phiếu trong nước.

Một số đại biểu cho rằng, Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu mà Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 đặt ra, trong đó có thách thức về năng suất lao động, môi trường, về xóa nghèo và an sinh xã hội cũng như việc huy động nguồn lực tài chính.

Phát biểu tại VDF 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  nêu 8 định hướng giải pháp chủ yếu để Việt Nam phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới cụ thể là:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương, chuyên nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu; giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính; xử lý nghiêm vi phạm.

Hai là, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh; có các chính sách, giải pháp đột phá cho phát triển. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân là động lực của tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của ASEAN-4.

Ba là, tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh - coi đây là một trọng tâm của năm 2017. Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên vốn cho phát triển hạ tầng trọng điểm, tạo sự lan tỏa và kết nối phát triển.

Bốn là, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn theo cơ chế thị trường trong thực hiện kế hoạch 2016-2020. Thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của DNNN. Đối với các DNNN thua lỗ kéo dài, mất vốn chủ sở hữu mà không thể tháo gỡ được thì xem xét cho bán, phá sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng.

Năm là, nợ công ngày càng là một thách thức chính sách vĩ mô của Việt Nam - cũng là một nội dung quan trọng trong Diễn đàn. Cùng với việc huy động nguồn lực cho phát triển, Chính phủ chỉ đạo kiểm soát các dự án sử dụng vốn vay theo đúng mục đích, hiệu quả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ; chú trọng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại, bảo đảm khả năng tự trả nợ.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ của chính quyền địa phương, nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm chi phí vay vốn. Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công, chiến lược và chương trình quản lý nợ công trung hạn.

Sáu là, xử lý nợ xấu là hết sức quan trọng như các ý kiến chuyên gia nêu tại Diễn đàn; nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng. Chính phủ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là xử lý tài sản bảo đảm; nâng cao năng lực và cơ sở pháp lý của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC); phát triển thị trường mua bán nợ. Yêu cầu các tổ chức tín dụng tự xử lý nợ xấu, gắn với cơ cấu lại nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm công khai minh bạch, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

“Nhân dịp này, tôi muốn nêu vấn đề với Ngân hàng Thế giới, cụ thể là Tổ chức Tài chính quốc tế IFC giúp đỡ chúng tôi giải quyết vấn đề nợ xấu một cách thực chất. Tôi xin tiết lộ với quý vị là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam cũng đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam và có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém”, Thủ tướng nói.

Bảy là, Chính phủ Việt Nam khẳng định bảo đảm an sinh xã hội luôn là một nhiệm vụ ưu tiên. Xác định rõ vai trò, phạm vi tham gia, chức năng điều tiết của Nhà nước trong lĩnh vực này đi đôi với khuyến khích xã hội hóa. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng là một trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tám là, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn với kim ngạch thương mại gần 170% GDP. Việt Nam luôn chủ động hội nhập quốc tế và nỗ lực để triển khai hiệu quả 12 FTA đã ký kết. Trong đó, việc thực hiện Hiệp định FTA Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) là cơ hội tốt để mở rộng thị trường nhưng cũng phải nâng chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn cao của EU. Việt Nam tiếp tục hợp tác với các đối tác ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Australia, New Zealand… để thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại đem lại lợi ích tốt nhất cho các bên.

Trên cơ sở  nhận định, đánh giá và khuyến nghị của các chuyên gia về các vấn đề đang được Chính phủ và người dân cùng quan tâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những điều chỉnh cần thiết nhằm thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, không chỉ riêng cho năm 2017 mà còn cho cả trung và dài hạn./.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm