Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần từ 21-26/5 Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuần từ 21-26/5
(Tổ Quốc) -Cột mốc quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập với điện ảnh thế giới; Đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử Hải Vân quan; Niềm vui của nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước...
TIN MỚI NHẤT