Bản tin Truyền hình: Đại biểu Quốc hội đánh giá cao dự thảo Luật TDTT sửa đổi
Cập nhật : 04-06-2018 06:55

(Tổ Quốc)-Nhiều đại biểu giá cao ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục thể thao, xây. dựng "hệ giá trị văn hóa", "hệ giá trị chuẩn mực con người" Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Gấp rút chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN- ATF 2019... là những tin tức nổi bật của bản tin tuần này. 

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục thể thao
Xây dựng "hệ giá trị văn hóa", "hệ giá trị chuẩn mực con người" Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Gấp rút chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN- ATF 2019

Đường dây nóng: 043 9742817