Tổ chức Chương trình Xuân Quê hương hàng năm
07:47
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan quyết định việc tổ chức Chương trình Xuân Quê hương và các hoạt động dành cho người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm theo đúng quy...
TIN MỚI NHẤT