Nâng cao vị thế, vai trò Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
09:05
Đây là mong muốn của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc gặp Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc
TIN MỚI NHẤT