Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015
19-06-2015 12:00
Photo: Francois Portmann / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 1
Photo: John Rollins / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 2
Photo: Peter Hartlove / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 3
Photo: Melissa Groo / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 4
Photo: Peter Brannon / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 5
Photo: Melissa Groo / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 6
Photo: Mary Angela Luzader / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 7
Photo: Harry Colquhoun / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 8
Hơn 2.300 nhiếp ảnh gia cùng 9000 bức ảnh được gửi để chọn lọc ra những bức ảnh tốt nhất của cuộc thi ảnh danh tiếng Audubon Photography Awards 2015, chất lượng nhất về những loài chim. Trong ảnh là khoảnh khắc Chim hải hâu hạ cánh xuống mặt nước/Photo: Aaron Baggenstos.. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 9
Photo: Wink Gaines / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 10
Photo: Bill Klipp / Audubon Photography Awards . Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 11
Photo: Jason Savage / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 12
Photo: Linda Cullivan / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 13
Photo: Chris Gug / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 14
Photo: Bradley Lewis / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 15
Photo: Constance Mier / Audubon Photography Awards. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 16
Chim cốc/Photo: Jack Sassard . Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)
Khoảnh khắc đẹp về các loài chim tại Audubon Photography Awards 2015 - ảnh 17
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm