Lễ ăn hỏi của người Sán Chay
30-07-2015 12:00
Nhà gái bày cỗ mời nhà trai hát và tiếp tục lần lượt từng người uống rượu.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 1
Các thủ tục đã hoàn tất, nhà trai xin phép ra về, nhà gái đứng chặn cửa và mỗi người khi bước ra đều được đánh dấu bằng nhọ nồi trên mặt, trừ ống mối, để đi đường gặp nhiều may mắn, xua mua quỷ.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 2
Nét đặc sắc là nghi lễ hát đối khi nhà trai đến cửa.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 3
Một người phụ nữ sẽ mang khay rượu rót đủ mỗi người một chén, nhà gái hát một bài thì nhà trai phải hát đáp lại, bốn lượt hát xong cũng là những chén rượu cuối cùng để kết thúc nghi lễ.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 4
Nhà trai đến, nhà gái mang một sàng rượu ra chặn lối vào. Nhà trai muốn vào phải hát đối và uống rượu bao giờ thắng thì mới được vào, nếu nhà trai hát thua sẽ phải chịu phạt uống rượu và chịu đổ sàng rượu lên đầu.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 5
Sau đó, nhà gái sẽ mang đồ lễ vào báo cáo tổ tiên, xin phép được gả con gái cho nhà trai.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 6
Dân tộc Sán Chay gồm có hai nhánh là Sán Chí và Cao Lan. Ở nhiều nơi còn gọi Sán Chay là, Sán Chỉ, Mán Cao Lan, Hờn Bận. Cộng đồng phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Đông bắc bộ. Màu sắc văn hoá của đồng bào khá đặc sắc, ntrong đó phải nhắc đến là Lễ ăn hỏi.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 7
Lễ ăn hỏi (đặt gánh) thực hiện sau khi nghi thức dạm ngõ, so mệnh, thách cưới hoàn tất. Nhà trai sẽ sang nhà gái.... Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 8
Nhà gái sẽ nhận lễ bằng hình thức bổ cau và têm trầu cánh phượng mời hai bên cùng ăn.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 9
Đến ngày hẹn, ông mối và 4 thanh niên phụ lễ mang lễ vật đến nhà gái xin đặt gánh, lễ vật gồm 1 đôi gà trống, 1 chai rượu, 1 phên đường, 1 kg thịt lợn, .... Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 10
Ông mối và gia đình nhà gái trao lễ vật và bàn bạc đồ sính lễ trong ngày cưới.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 11
Nghi lễ đặt gánh là thời kỳ hai họ đi lại và trai gái hai nhà tìm hiểu nhau. Thời gian này kéo dài 1-3 năm.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 12
Người Sán Chay thường chọn ngày mùng 1 hoặc ngày 15 để tiến hành lễ ăn hỏi. Nghi thúc của nghi lễ nhằm mục đích là bàn bạc và quyết định đồ sính lễ cho ngày cưới.. Ảnh: Ngọc Thành
Lễ ăn hỏi của người Sán Chay - ảnh 13
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm