• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang: Tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước

Văn hoá 03/03/2019 14:55

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 130/SVHTTDL-XDNSVHGĐ gửi UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về việc tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: PL&XH)

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, việc triển khai xây dựng hương ước, quy ước ở các huyện, thành phố đã được các cấp, ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo, thực hiện và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, giữ vững ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, việc rà soát hương ước, quy ước để loại bỏ những quy định lạc hậu, bổ sung những quy định mới phù hợp với tình hình của địa phương còn hạn chế.

Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của hương ước, quy ước đối với hoạt động tự quản cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, Sở VHTTDL Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021" của Bộ VHTTDL; quan tâm rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước có nội dung vi phạm pháp luật, không phù hợp với truyền thống và thuần phong mỹ tục địa phương.

Chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố thực hiện rà soát hương ước, quy ước văn hóa và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; phổ biến, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức hướng dẫn, thẩm định trong việc xây dựng hương ước, quy ước.

Phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các vi phạm trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đặc biệt là những hương ước, quy ước có dấu hiệu trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục hoặc hạn chế các quyền con người, quyền công dân; không để hiện tượng sao chép giống nhau giữa các địa phương.

Thu thập các bản hương ước, quy ước có giá trị, thể hiện tính đặc thù riêng ở địa phương (mỗi huyện, thành phố lựa chọn 05 bản hương ước, quy ước) gửi về Sở VHTTDL trước ngày 31/3/2019 để phục vụ việc nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp tang cường công tác quản lý, xây dựng hương ước, quy ước./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ