• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang: Triển khai các hoạt động "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam" năm 2019

Văn hoá 04/05/2019 15:00

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL về thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020".

Bắc Giang: Triển khai các hoạt động Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việc triển khai thực hiện Đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh "ấm no, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc", để gia đình thực sự là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng trong hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Đồng thời, phát huy giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách chung về gia đình, nhằm chống lại các tệ nạn xã hôi, tạo nguồn lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Kế hoạch, việc triển khai thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc Đề án gồm 03 nội dung: Tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; Xây dựng, nhân bản, in tờ rơi và các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương.

Để triển khai thực hiện, UNND tỉnh giao Sở VHTTDL Bắc Giang: Xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020"; In tờ rơi tuyên truyền các nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình Việt, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình…; Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương; Nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục do Bộ VHTTDL cung cấp; Tổ chức các hoạt động truyền thông trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Bắc Giang với nội dung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, phòng chống bạo lực gia đình.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ