• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Kạn: Vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình ngày càng được nâng cao

Văn hoá 09/04/2020 09:43

(Tổ Quốc) - Vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình tại Bắc Kạn ngày càng được nâng cao; Cơ bản các điểm du lịch, điểm văn hóa tại Hà Giang thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19; Bắc Giang nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa là những thông tin văn hoá tiêu biểu tại một số tỉnh Đông Bắc Bộ.

Bắc Kạn: Vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình ngày càng được nâng cao

Ngay sau khi Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" được triển khai, phổ biến, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình ngày càng được nâng cao, xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng và đầu tư cho gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội và phát triển kinh tế xã hội trong toàn tỉnh. Các nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tổ dân phố văn hóa được đưa vào hương ước, quy ước khu dân cư, tổ dân phố và là các tiêu chuẩn chủ yếu để bình xét các danh hiệu văn hóa hằng năm.

Việc triển khai thực hiện các mô hình, các câu lạc bộ về gia đình tại cộng đồng đã phát huy hiệu quả tích cực, hạn chế các vụ bạo lực gia đình, xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu hạnh phúc trong phát triển kinh tế.

Bắc Kạn: Vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình ngày càng được nâng cao - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: baovanhoa.vn

Từ năm 2005 đến năm 2019 đã có 768.684 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 7.320 lượt làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" .

Việc xây dựng đời sống văn hóa và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu luôn được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện. Các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết, tiến bộ, ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của địa phương, chung tay cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi, cảnh quan môi trường, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Hà Giang: Cơ bản các điểm du lịch, điểm văn hóa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát tình hình phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là tại các khu điểm du lịch trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch và người dân, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL. Trong đó, thành lập 03 đoàn kiểm tra từ ngày 23-28/3/2020. Đồng thời, thường xuyên triển khai các văn bản phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ, ngành các cấp tới thành viên Hiệp hội du lịch tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành, chi nhánh các Công ty lữ hành Quốc tế tại Hà Giang.

Tích cực chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT&DL các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh bằng các phương tiện và hình thức khác nhau. Để kiểm soát và phát hiện kịp thời dịch bệnh, UBND các huyện, thành phố và các xã, thị trấn đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên tất cả các thôn, bản trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ tài liệu hướng dẫn tổ chức biên soạn tin, bài tuyên truyền và kịp thời thông tin, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biết về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo cần thiết, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng.

Cơ bản các điểm du lịch, điểm văn hóa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, đã trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch như: Phun khử trùng, dọn vệ sinh, có nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, người lao động tại cơ sở đeo khẩu trang. Hàng ngày các huyện, thành phố đầu cung cấp danh sách khách du lịch lưu trú trên địa bàn về ngành để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Theo báo cáo khách du lịch đến Hà Giang được kiểm soát chặt chẽ, chấp hành tốt việc khai báo y tế. Một số cơ sở lưu trú trong lúc không có khách đã thực hiện tốt việc phun thuốc khử trùng, đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bắc Giang: Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa

Theo Báo cáo Tổng kết thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, Sở VHTTDL Bắc Giang đặt ra chỉ tiêu xây dựng và hoàn thiện dự án nâng cấp trụ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao và Khu nội trú tỉnh; xây dựng và hoàn thiện dự án cải tạo trụ sở tạm Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; tiếp tục duy trì hỗ trợ sách cho Thư viện tỉnh.

Tại cấp huyện, xây dựng 02 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc huyện Hiệp Hòa và Yên Thế; tiếp tục cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn và bổ sung, hỗ trợ sách theo kế hoạch.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Sở đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong đời sống xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, củng cố và nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Coi trọng công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đảm bảo quy hoạch phù hợp, các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, các công trình xây dựng đảm bảo kỹ mỹ thuật và phát huy được hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội trong việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong toàn tỉnh, quan tâm đối với các xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ