• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban Tổ chức Trung ương nhận hồ sơ dự thi Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng đến ngày 17/3

Giáo dục 02/03/2020 12:37

(Tổ Quốc) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 253-KH/BTCTW thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục của Ban Tổ chức Trung ương gồm 1 cục trưởng, 1 phó cục trưởng và 3 phó vụ trưởng.

Theo đó, các vị trí chức danh Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển gồm: Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ; Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan.

Đối tượng dự thi là các đồng chí được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vào các chức danh thi tuyển và vào các chức danh tương đương ở các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương hoặc ở địa phương, cơ quan khác có đơn đăng ký dự thi.

Về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các vị trí chức danh thi tuyển, ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung đã quy định tại quy chế, tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: Lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương; Là chuyên viên chính trở lên.

Đối với ứng viên dự thi vào chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực Châu Âu.

Đối với ứng viên dự thi vào các chức danh phó vụ trưởng, phó cục trưởng: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 khung năng lực Châu Âu; các chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C được cấp trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).

Có chứng chỉ Tin học Văn phòng trở lên. Có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Ban Tổ chức cũng quy định, từng chức danh dự thi, ứng viên cũng cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.

Theo đó, đối với chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Có bằng tiến sĩ. Có tư duy, phương pháp luận khoa học. Có khả năng chủ trì xây dựng đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệt huyết và đam mê với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Đối với chức danh Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ: Có bằng đại học trở lên chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng, luật, an ninh, cảnh sát. Có tư duy, phương pháp luận khoa học. Có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệt huyết và đam mê với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ: Có bằng đại học trở lên. Có tư duy, phương pháp luận khoa học. Có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Có kinh nghiệm trong xây dựng đề án, đề tài, các quy định, quy chế về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị và Điều lệ Đảng. Nhiệt huyết và đam mê với công tác tổ chức xây dựng Đảng về tổ chức, điều lệ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên: Có bằng đại học trở lên. Có tư duy, phương pháp luận khoa học. Có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệt huyết và đam mê với công tác tổ chức xây dựng Đảng về cơ sở đảng, đảng viên; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả.

Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan: Có bằng đại học trở lên. Có tư duy, phương pháp luận khoa học. Có khả năng tham mưu xây dựng các đề tài, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệt huyết và đam mê với công tác tổ chức cán bộ; có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề thực tiễn hợp lý và hiệu quả. Có kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 27/02 đến ngày 17/3. Tại Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Được biết, Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan đầu tiên thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp vụ, cục kể từ năm 2017. Gần đây, Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng cho 2 cán bộ là những ứng viên có điểm thi cao nhất ứng tuyển chức danh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ