• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thời sự 08/10/2016 07:06

Chiều 7-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05). Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT và đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05 giữa TCCT và Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (TCCT), Trưởng Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương trình bày báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Báo cáo, chỉ rõ: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã sớm tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống và hoạt động của bộ đội. Đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, TCCT đến mọi đối tượng trong cơ quan, đơn vị. 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch hằng năm.

Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng đã sớm ban hành Chi thị 87- CT/QUTW (ngày 08-7-2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, TCCT ban hành Kế hoạch 1585/KH-CT (ngày 01-9-2016); xác định 9 nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng nội dung học tập, làm theo được lượng hóa cụ thể thành các chỉ tiêu, xác định rõ thời gian hoàn thành, người chủ trì và cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các vướng mắc (cả về khách quan, lẫn chủ quan) trong quá trình triển khai Chỉ thị 05. Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất xác định 9 nội dung, giải pháp quan trọng. Đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị tập huấn cấp toàn quân (vào tháng 11-2016), nhằm hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05 cho bộ phận giúp việc cấp ủy, đại biểu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau hội nghị này đến trước ngày 31-12-2016, toàn quân sẽ hoàn thành việc tổ chức tập huấn ở 3 cấp (cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, cấp trên cơ sở và cấp cơ sở).

Các đại biểu cũng nhất trí cao với giải pháp đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học làm rõ những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, trách nhiệm của nhân dân, LLVT, của cán bộ, đảng viên; nhất là của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, điểm nhấn sắp tới là việc tổ chức Tọa đàm với Chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Cục Tuyên huấn, Báo Quân đội nhân dân, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, phối hợp tổ chức (dự kiến diễn ra vào ngày 12-10).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội. Đồng chí cho rằng, phần việc này được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời, phù hợp; đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kiện toàn bộ phận giúp việc ở các cấp; xây dựng cơ chế làm việc... là điều kiện nền tảng cho những thành công trong thực hiện chỉ thị đặc biệt này trong thời gian tới. Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu khi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 trong điều kiện, tình hình mới; trân trọng nhiều đề xuất sát đúng, thiết thực giúp đổi mới phương pháp, hình thức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05.

Nhất trí cao với ý kiến của đồng chí Mai Văn Ninh, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, TCCT sẽ tiếp tục quán triệt sâu kỹ những chỉ đạo của Trung ương; quyết tâm đưa Chỉ thị 05 vào thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân sẽ tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ; thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả; làm từ trên xuống, từ trong cấp ủy, tổ chức đảng ra toàn đảng bộ và đơn vị; cấp trên làm trước để nêu gương cho cấp dưới và quần chúng noi theo, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; lựa chọn những nội dung còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ