• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Phước: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Văn hoá 06/12/2019 14:12

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những giải pháp được Sở VHTTDL Bình Phước đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới.

Ngay sau khi Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa phương theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân. Các lễ hội được tổ chức theo đúng tinh thần "An toàn, văn minh, lịch sự"; lễ hội cổ truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát triển đúng hướng; hoạt động tại các di tích, đền chùa, các điểm tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp.

Bình Phước: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bình Phước

Công tác kiểm tra, thanh tra được thực hiện trước, trong và sau các kỳ lễ hội nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hiện tượng trong lễ hội có tính tiêu cực, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, trái quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, đến nay chưa phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng trong các kỳ lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, hầu hết các di tích có lễ hội đều có bảng nội quy thực hiện nếp sống văn minh cho du khách; các địa phương có lễ hội đều thành lập Ban tổ chức lễ hội, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền của từng ngành đối với hoạt động lễ hội. Việc "thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội" được lồng ghép với việc đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong lễ hội được nâng lên đáng kể. So với các năm trước, lượng du khách đến lễ hội ngày một đông hơn, hoạt động lễ hội từng bước đi vào nề nếp.

Qua thực tiễn hoạt động lễ hội thời gian qua, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, sở VHTTDL đã đưa ra các giải pháp sau: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động lễ hội; Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương có liên quan trong việc quản lý và tổ chức lễ hội; Lồng ghép việc thực hiện các văn bản quản lý và tổ chức Lễ hội, đặc biệt là Chỉ thị 41-CT/TW của Ba Bí thư Trung ương với việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ